Nyheter – Antibiotika.no

Nyheter og presseklipp

 • WHO: Verden kan gå tom for antibiotika

  I en ny rapport advarer Verdens helseorganisasjon (WHO) om at verden kan gå tom for antibiotika. Bakgrunnen for dette er at det investeres alt for lite i forskning og utvikling av nye antibiotika. Les rapporten her: Antibacterial Agents in Clinical Development   Dagens Næringsliv har omtalt artikkelen på sine nettsider: Verdens helseorganisasjon advarer: Verden kan gå tom for antibiotika WHO omtaler også rapporten på sine nettsider: The world is running out of antibiotics, WHO report confirms

  Publisert 20 September, 2017
 • Fra KAS til WHO

  Førstkommende mandag starter Ingrid Smith to års permisjon fra KAS og begynner i ny jobb hos WHO i Genève. Ingrid skal jobbe med å utarbeide et globalt rammeverk for utvikling av nye antibiotika og antibiotikastyring: “Global Framework for Development and Stewardship to combat antimicrobial resistance”. Les intervjuet med Ingrid på NRKs nettsider: Frå Bergen til Genève for å kjempe mot verdsomfattande problem Vi på KAS ønsker deg lykke til på reisen!

  Publisert 2 September, 2017
 • Antibiotikaresepter kan få kortere gyldighetstid

  “Antibiotika skal brukes ved akutt infeksjon, det er derfor legen har foreskrevet en resept. Resepten skal ikke ligge over tid, understreker helseministeren.” I dag har reseptene en gyldighetstid på ett år fra datoen den er skrevet ut, men dette kan bli endret til ti dager. Leder i Norsk forening for allmennmedisin, Petter Brelin, er positiv til det nye forslaget. Les hele saken på NRKs nettsider: Vil hindre «selvbehandling» med antibiotika

  Publisert 22 August, 2017
 • Antibiotikastyring halverer risiko for infeksjoner og bærerskap med antibiotikaresistente gramnegative bakterier

  En ny metaanalyse viser at antibiotikastyringsprogrammer reduserer infeksjoner og bærerskap med antibiotikaresistente bakterier og Clostridium difficile-infeksjon. David Baur og medarbeidere har gått gjennom 32 studier og finner at infeksjoner og bærerskap med antibiotikaresistente gramnegative bakterier reduseres med omtrent halvdelen. Et annet interessant funn er at effekten er klart størst når antibiotikastyring og smittevern går hånd i hånd. Les studien Effect of antibiotic stewardship on the incidence of infection and colonisation with antibiotic-resistant bacteria and Clostridium difficile infection: a systematic review and meta-analysis, og kommentaren Antibiotic stewardship hits a home run for […]

  Publisert 10 August, 2017
 • Rapport: Sikre riktig bruk, bevaring og tilgjengelighet av særskilt viktige antibiotika

  I rapporten beskrives mulighetene for å utforme en modell som både sikrer riktig bruk og stabil tilgjengelighet av fremtidig særskilt viktige antibiotika, men også viktige eksisterende antibiotika i den norske spesialisthelsetjenesten. En arbeidsgruppe bestående av representanter fra Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet, Legemiddelverket, Sykehusinnkjøp HF (divisjon legemidler) og de regionale helseforetakene startet arbeidet høsten 2016. Les hele rapporten på Folkehelseinstituttets nettsider: Sikre riktig bruk, bevaring og tilgjengelighet av særskilt viktige antibiotika

  Publisert 10 August, 2017
 • Antibiotikakonferansen 2017

  21.-23. november er det klart for ny nasjonal konferanse om antibiotikaresistens og infeksjoner i helsetjenesten. Årets konferanse holdes på Park Inn by Radisson Oslo Airport.   KAS inviterer sine kontaktpersoner til møte tirsdag 21. november. Onsdag 22. november blir det fellessesjon kl 13-18 der temaene er urinveisinfeksjoner i sykehjem og smittevern og antibiotikastyring i sykehjem. Endelig program og mer informasjon kommer i september.

  Publisert 1 August, 2017
 • Antibiotikaresistens på agendaen for Nordisk ministerråd

  Nordisk Ministerråd er samlet til møter i Ålesund 26.-28. juni 2017. Tirsdag 27. juni er antibiotikaresistens i et “One-Health”-perspektiv på agendaen. Verter for møtet er landbruks- og matminister Jon Georg Dale, fiskeriminister Per Sandberg og helseminister Bent Høie. På programmet står blant annet presentasjon av suksesshistorien med å redusere bruken av antibiotika i fiskeoppdrettsanlegg i Norge og håndtering av MRSA – et godt eksempel på en “One Health”-tilnærming. EU Commissioner for Health and Food Safety, Vyentis Andriukaitis, presenterer hvordan EU jobber med antibioikaresistens i et “One Health”-perspektiv og Professor Dame Sally Davies (Chief Medical Officer in the […]

  Publisert 27 June, 2017
 • Disputas om sepsis i Levanger

  Arne Mehl disputerte 16.9.17 ved NTNU sitt forskningssenter i Levanger med avhandlingen: Bloodstream infection at Levanger Hospital, Mid Norway 2002-2013. To av artiklene handler om epidemiologi, antibiotikaresistens og antibiotikabehandling. Utgangspunktet er et stort materiale av pasienter med positive blodkulturer. Arne Mehl mener at dette er et vindu mot sepsis som gjør det mulig å se hvordan diagnostikk og behandling fungerer. Observasjonsstudiene i avhandlingen indikerer at det går bra med pasienter som får penicillin-aminoglykosid og er derfor viktig i den pågående diskusjonen om retningslinjer for antibiotikabehandling.  KAS gratulerer doktoranden og fagmiljøet. […]

  Publisert 19 June, 2017
 • Ny artikkel fra KAS om kommunikasjon rundt mikrobiologiske prøver

  Journal of Antimicrobial Chemotherapy publiserte 14.6.2017 en artikkel om kommunikasjon mellom mikrobiologiske avdelinger og kliniske enheter i Norge. Artikkelen er basert på en kvalitativ studie gjort av Brita Skodvin (doktorgradsstipendiat ved KAS) i samarbeid med Karina Aase (UiS), Anita Løvås Brekken (UiS), Esmita Charani (Imperial College London), Paul Christoffer Lindemann (Helse Bergen og UiB) og Ingrid Smith (KAS og UiB). 18 ansatte ved mikrobiolgiske laboratorier i norske sykehus ble intervjuet, og det ble avdekket en rekke barrierer mot god kommunikasjon mellom laboratoriene og kliniske enheter. Hele artikkelen er tilgjengelig her: Addressing […]

  Publisert 15 June, 2017
 • Enorm legeskilnad i antibiotikabruk

  “Det er stor skilnad mellom kommunane her til lands på kor mykje antibiotika som blir skrive ut. Gulen er blant kommunane som skriv ut mest antibiotika i Norge, i fylgje statistikken. Kommuneoverlegen der ville i går ikkje kommentere saka til NRK. Men Legeforeningen meiner det ikkje er sikkert at det er ulik praksis, sjølv om statistikken syner skilnadar.” Les hele saken på NRK Sogn og Fjordane sine nettsider Enorm legeskilnad i antibiotikabruk.  

  Publisert 7 June, 2017