Om antibiotika – Antibiotika.no

1.     Hva er antibiotika?

Antibiotika er et fellesnavn på medisiner som brukes til å behandle infeksjoner forårsaket av bakterier. Antibiotika kan leveres som tabletter, mikstur, dråper, salve eller som væske som gis rett i blodet.

2.     Hvordan virker antibiotika?

De fleste infeksjoner går over av seg selv med hjelp fra immunforsvaret. Dette gjelder også mange infeksjoner som skyldes bakterier. Men noen bakterieinfeksjoner kan gi alvorlig sykdom, og da er det nødvendig med antibiotika.

Det finnes mange typer antibiotika, men felles for de alle er at de dreper eller bremser veksten av bakterier.  Vi deler som regel antibiotika inn i to grupper; smal- eller bredspektret.  Smalspektret antibiotika virker på bestemte typer bakterier, mens bredspektret antibiotika virker på flere ulike bakterier samtidig.

For at en antibiotikakur skal virke så effektivt som mulig er det viktig at du tar kuren slik legen har forskrevet den, og helst på samme tidspunkt hver dag. Av og til er det også viktig å unngå andre medisiner eller visse matvarer, da dette kan gi en uønsket effekt.

Som mange andre medisiner kan også antibiotika gi bivirkninger som diare, kvalme og allergiske reaksjoner. Antibiotika påvirker ikke bare de sykdomsfremkallende bakteriene, men også de nyttige bakteriene vi normalt har i kroppen. Dette kan blant annet føre til løs mage, kvalme eller sopp i skjeden.

3.     Når virker antibiotika ikke?

Antibiotika virker på bakterier, men ikke på virus. Antibiotika hører derfor ikke hjemme  i behandlingen av forkjølelse, influensa og andre sykdommer som er forårsaket av virus. Barn får hyppig virusinfeksjoner og Folkehelseinstituttet har utarbeidet informasjonsmateriell om hvordan håndtere dette. Antibiotikasenteret for Primærhelsetjenesten har også laget informasjon på flere språk om vanlig forløp og faresignaler ved luftveisinfeksjoner.

4. Hva er problemet med antibiotika?

Antibiotikabruk fører til at bakterier som er motstandsdyktige, eller resistente, mot antibiotika får gode vekstvilkår og kan formere seg. Høyt forbruk av antibiotika øker andelen bakterier som er resistente. Infeksjoner forårsaket av resistente bakterier er vanskeligere å behandle, kan vare lenger, og kan i verste fall ikke behandles. Det utvikles veldig få nye antibiotika som kan brukes til å behandle infeksjoner med antibiotikaresistente bakterier. For å bremse opp utviklingen av resistens er det derfor et mål å unngå unødig bruk av antibiotika.

5. Hvordan kan jeg bruke antibiotika på en god måte?

Du kan bidra til god bruk av antibiotika ved å

  • Diskutere med legen din om du trenger antibiotika når du har en infeksjon
  • Ta antibiotika som foreskrevet (hyppighet og behandlingslengde) av legen
  • Ikke låne /låne bort antibiotika til venner og familie

 

Oppdatert 8. desember 2020