Oppfølging av antibiotikastyring – Antibiotika.no

KAS har som oppgave å støtte norske sykehus i arbeidet for bedre antibiotikabruk. I 2017-2019 ble det gjennomført revisjoner av arbeidet med antibiotikastyring i alle landets helseforetak/private ideelle sykehus. I 2021-2022 inviterer KAS alle helseforetakene og de private ideelle sykehusene til individuelle elektroniske oppfølgingsmøter. 

Mer informasjon om oppfølgingsmøtene, inkludert møtereferater, er tilgjengelig her: Oppfølgingsmøter antibiotikastyring 2021-2022

Revisjonsrapportene fra 2017-2019 kan leses her: Revisjon av antibiotikastyring