Overgang fra intravenøs til peroral administrasjon – Antibiotika.no

Mange infeksjonspasienter er ustabile ved innkomst og trenger intravenøs antibiotikabehandling. Flere kan imidlertid etter kort tid gå over til peroral behandling, og spørsmål om dette kan inngå i revurderingen innen 48-72 timer. Dette er også en mulighet til å eventuelt smalne inn behandlingen til mer økologiske antibiotika. Kriteriene for overgang til perorale midler og legemidlenes absorpsjon er veiledende for hvorvidt det er aktuelt med perorale formuleringer.

Kriterier for overgang fra intravenøs til peroral administrasjon av antibiotika:

  • Stabil pasient, ikke kritisk syk
  • Fungerende gastrointestinal traktus
  • Intakt svelgfunksjon og samarbeid (OBS mikstur, sonde)

Kontraindikasjoner:

  • Meningitt
  • Endokarditt

Legemidlenes absorpsjon i gastrointestinal-traktus varierer og dermed vil tidspunkt for overgang til peoral antibiotikabehandling kunne variere. Legemidler med høy absorpsjon kan raskere erstattes av perorale midler.

Her er en oversikt over utvalgte midlers absorpsjon:

LegemiddelBiotilgjengelighet (%)
Metronidazol98
Trimetoprim-sulfa90-100
Ciprofloxacin70
Fenoksymetylpenicillin50

 

Mulige fordeler med overgang til peroral administrasjon:

  • Redusert fare for kateter-infeksjoner
  • Redusert bruk av bredspektrede antibiotika
  • Lavere kostnader
  • Reduserte sykepleie-ressurser
  • Eventuelt tidligere utskrivning fra sykehus

Tiltak for å sikre vurdering av overgang fra intravenøs til peroral antibiotika kan være å bruke tavlemøter eller å innføre sjekklister.

Mer informasjon finner du i Nasjonal faglig retningslinje for antibiotikabruk i sykehus: Intravenøs til peroral overgang for antibiotika

 

 

Sist oppdatert 8. februar 2018