Pilot – Antibiotika.no

Høsten 2022 til våren 2023 gjennomførte vi en pilot i samarbeid med 12 lærere, fordelt på 9 skoler (grunnskole til videregående skole) omkring i landet. Lærerne fikk frie tøyler til å benytte e-Bug som det passet dem ut i fra deres egen undervisningsplan.

Treningsdag

26.10.2022 arrangerte vi treningsdag i e-Bug for en gruppe lærere som er med på piloten.