Pilot – Antibiotika.no

E-BUG – ET GRATIS LÆRINGSVERKTØY OM MIKROBER, SMITTEVERN OG INFEKSJONER

Antibiotikaresistens er en økende trussel, men det er fremdeles ikke for sent å gjøre noe.

På hvilken måte kan din skole bidra til dette?

Jo, ved å bruke læringsverktøyet e-Bug som er utviklet av det britiske helsedirektoratet sammen med lærere og forskere, og som i dag brukes i 29 partnerland.

Målet er å øke kunnskapen rundt mikrober, forebygging og håndtering av infeksjoner og riktig bruk av antibiotika, slik at vi også har antibiotika i fremtiden.

Innholdet i e-Bug retter seg mot alle klassetrinn i grunnskolen og dekker de tverrfaglige temaene folkehelse og livsmestring, i tillegg til naturfag, biologi, mat og helse. Innholdet er tilpasset LK20.

Ønsker du din klasse/ skole å bli med på en pilot eller vil du vite mer?

Send oss gjerne en e-post til post@antibiotika.no!

Treningsdag

26.10.2022 arrangerte vi treningsdag i e-Bug for en gruppe lærere som er med på piloten.