Presentasjoner fra KAS-møtet på Gardermoen 2018 – Antibiotika.no

Presentasjoner fra KAS-møtet på Gardermoen 2018

 

Nytt fra KAS

 

Erfaringsdeling rundt revisjon av antibiotikastyring

Finnmarkssykehuset v/Anne Mette Asfeldt

Helse Bergen v/Brita Skodvin

St.Olavs Hospital v/Bjørn Waagsbø

Sykehuset i Vestfold v/Maria Vandbakk-Rüther

Sykehuset Telemark v/Yngvar Tveten

Lovisenberg Diakonale Sykehus v/Bjørn Magne Eggen

 

Nøytropen feber

Antibiotikabehandling av pasienter med febril nøytropeni v/Dag Torfoss

Hjemmebehandling av febril nøytropeni v/Jan Erik Berdal

Kartlegging av antibiotika forbruksmønster ved avdeling for blodsykdommer v/Martin Paulson

 

 

Publisert 27. november 2018