Publikum – Antibiotika.no

Nyttig informasjon

Antibiotikadagen 2023

Den europeiske antibiotikadagen markeres 18. november hvert år, og den globale antibiotika-uken i regi av World Health Organization varer fra 18. – 24. november. ASP har laget en samleside med våre arrangementer i antibiotika-uken.

Om antibiotika

Lurer du på hva og hvordan antibiotika virker kan du få svar her.

Hva er antibiotikaresistens?

Antibiotikaresistens er en av vår tids største globale helseutfordringer, og utfordringen må møtes med kunnskap.

Når er det nødvendig med antibiotika?

Når er det nødvendig med antibiotika?

Er det farlig å kombinere antibiotika med alkohol?

Er det farlig å kombinere antibiotika med alkohol?

Antibiotika og interaksjoner

Antibiotika kan påvirke effekten av andre legemidler, og mat kan noen ganger påvirke effekten av antibiotikakuren. Her finner du eksempler på interaksjoner mellom antibiotika og andre legemidler, med forslag til hvordan dette praktisk kan løses.

Apotek

Apotekene er en del av primærhelsetjenesten og samarbeider med øvrige helsepersonell for å bidra til riktig bruk av legemidler og økt pasientsikkerhet, samt å fremme rasjonell antibiotikabruk i befolkningen i kampen mot antibiotikaresistens.
Her kan du lese om hvorfor det er viktig å retunere ubrukt antibiotika tilbake til apoteket, og om gode råd apotekansatte gir til antibiotikapasienten.

Nyttige verktøy

e-Bug - gratis læringsverktøy

e-Bug er et gratis læringsverktøy som blant annet omhandler antibiotika, infeksjoner og hygiene. Innholdet retter seg mot alle klassetrinn i grunnskolen og dekker de tverrfaglige temaene folkehelse og livsmestring, i tillegg til naturfag, biologi, mat og helse. Innholdet er tilpasset LK20 og består av aktiviteter, støtteark, arbeidsark og innhold som kan tilpasses.

Antibiotikafri resept - luftveisinfeksjoner

Antibiotikafri resept for luftveisinfeksjoner er et verktøy legen kan bruke til å gi pasienten informasjon om hvor lenge en infeksjon normalt varer, hva som kan gjøres for egenpleie og når det eventuelt er nødvendig og oppsøke legen igjen.

Antibiotikafri resept - blærekatarr

Antibiotikafri resept for blærekatarr er et verktøy legen kan bruke til å gi pasienten informasjon om hvor lenge blærekatarr normalt varer, hva som kan gjøres for egenpleie og når det eventuelt er nødvendig å oppsøke legen igjen.

Vent-og-se-resept

Vent-og-se-resept er en antibiotikaresept som leveres pasi­enten sammen med en muntlig og/eller skriftlig oppfordring, der bygger på pasient eller pårørende selv skal vurdere symptomene, og ut fra dette avgjøre om de skal begynne med medisinen eller ikke.

Antibiotika – bare når du trenger det!