RAK Agder – Antibiotika.no

Oppstartsmøtet for gruppeledere i Agder- fylkene ble holdt i Kristiansand 09. april 2019.

Nå er det fastleger i Agder- fylkene som står for tur til å kurses i riktigere antibiotikabruk.

Vi ønsker alle lykke til med RAK kurset!