RAK Hedmark – Antibiotika.no

RAK (Riktigere Antibiotikabruk i Kommunene) intervensjonen hadde oppstartsmøtet for Hedmark fylke 12. november 2019 på Hamar, hvor 23 gruppeledere deltok.

Disse vil videreformidle kursets gang til sin gruppe.

Vi ønsker alle lykke til med riktigere antibiotikaforskrivning!