RAK Hordaland – Antibiotika.no

RAK (Riktigere antibiotikabruk i kommunene) intervensjonen hadde digitalt oppstartsmøte for gruppeledere fordelt på 3 møter den 22. og 23. april 2020.

Totalt var det 27 deltakende gruppelederne som vil videreformidle kursets gang til sin gruppe.

RAK- teamet ønsker alle lykke til med riktigere antibiotikaforskrivning!

Foto: Diego Delso, delso.photo, License CC-BY-SA