RAK Nordland – Antibiotika.no

Nordland er siste fylke ut i RAK (Riktigere antibiotikabruk i kommunene) intervensjonenen!

Digitalt oppstartsmøte ble gjennomført 15 september 2020 for 22 gruppeledere, som vil videreformidle kursets gang til sin gruppe.

RAK- teamet ønsker alle lykke til med riktigere antibiotikaforskrivning!

Foto: Wikimedia Commons