RAK Østfold – Antibiotika.no

RAK (Riktigere Antibiotikabruk i Kommunene) intervensjonen hadde oppstartsmøtet for Østfold fylke 13. februar i Sarpsborg, der 21 gruppeledere deltok.

Disse vil videreformidle kursets gang til sin gruppe.

Vi ønsker alle lykke til med riktigere antibiotikaforskrivning!

RAK deltakere fra oppstartsmøte i Sarpsborg
RAK deltakere fra oppstartsmøte i Sarpsborg