RAK – Riktigere Antibiotikabruk i Kommunene – Antibiotika.no

RAK – Riktigere Antibiotikabruk i Kommunene

Påmelding til RAK

Jobber du som fastlege?

Bli med på GRATIS klinisk emnekurs – Riktigere Antibiotikabruk i Kommunene (RAK)

Riktig bruk av antibiotika er en viktig og krevende del av norsk allmennpraksis.

Økende antibiotikaresistens er et økende samfunnsmedisinsk problem hvor vi alle har et ansvar, og vi vet at et økt forbruk av antibiotika er den viktigste årsaken til utvikling av resistens.

85 % av all forskrivning av all antibiotika skjer i allmennpraksis og legevakt, er det er her vi kan gjøre den største innsatsen for å få ned forskrivningen av antibiotika.

 

Antibiotikasenteret for Primærmedisin (ASP) arrangerer nå, i samarbeid med Senter for Kvalitet i Legekontor (SKIL), et gratis klinisk emnekurs i Riktigere Antibiotikabruk i Kommunene (RAK), som innen utgangen av 2020 skal tilbys ALLE fastleger i ALLE fylker i Norge.

Bakgrunnen til dette kurset er at Helse- og omsorgsdepartementet i 2016 laget en handlingsplan med mål om at total antibiotikaforskrivning skal reduseres med 30 % innen 2020, og her i denne handlingsplanen har ASP fått en viktig rolle.

På dette RAK kurset får du følgende:

 • Gratis 15 timer tellende klinisk emnekurs
 • Oppdatert klinisk kunnskap om området
 • Bedre oversikt over egen antibiotikaforskrivning
 • Innføring i kvalitetsarbeid for å øke kvalitet i egen praksis

 

Kurset er praksisnært og fokuserer på de vanligste luft- og urinveisinfeksjoner.

Selve kurset består av 3 smågruppemøter på 3 skoletimer med forutgående e-læringskurs – totalt 15 timer.

Vi ønsker at smågruppesekretær, eller en annen utnevnt leder, gjennomfører og leder emnekurset i sin gruppe.

 • Gruppen har selv ansvaret for gjennomføringen av møtene og styrer møtene selv.
 • Gruppene bestemmer da selv også møtetidspunktene, som da kan være utenom arbeidstid.
 • En vesentlig del av gruppearbeidet vil være knyttet til en tilbakemeldingsrapport om antibiotikabruk i 2016 for den enkelte lege, basert på data fra Reseptregisteret.
 • Den enkelte legen får tilsendt sin rapport med faktiske tall på hvor mye han/hun forskriver og hvordan han/hun ligger an i forhold til de andre i gruppen, og i forhold til fastleger ellers i landet. Senere i kurset vil legen også få tilsendt en oppfølgingsrapport.

 

 • Det forventes da at leder for gruppen deltar på oppstartsmøtet som skal holdes i alle fylker, etterhvert som RAK «rulles» ut over hele landet. Dette oppstartsmøtet skal bidra til å gi kompetanse til å «lose» sin gruppe gjennom kurset. Oppstartsmøtet gir 6 timer tellende timer til legers videre- og etterutdanning, og er da kun for gruppeleder.

 

 • Påmeldingen til selve RAK-kurset gjøres via riktigantibiotika.no hvor vi også trenger din godkjenning på at vi kan innhente forskrivningsdata fra Reseptregistret fra 2016
 • Det er også mulig å lage en «Ad hoc» gruppe for dette RAK kurset, for eksempel med ditt legekontor, hvis din gruppe ikke lenger er operativ.

 

Vi startet opp med pilot i Buskerud i november 2016. Videre fulgte oppstarten for Akershus i mars 2017 og Finnmark i mai 2017.
Videre tilbys dette i hele landet, fylke for fylke. Følg med på når ditt fylke står for tur!

Her er vår tentative plan:
Høsten 2017: Troms og Sør-Trøndelag
Året 2018: Oslo, Møre og Romsdal, Oppland og Sogn og Fjordane
Året 2019: Nord-Trøndelag, Agder fylkene, Rogaland, Hedmark og Nordland
Året 2020: Østfold, Telemark, Vestfold og Hordaland

Så; hvis du er fastlege i Norge og vil bidra i kampen mot antibiotikaresistens – meld deg på kurset med din smågruppe eller ad-hoc gruppe på www.riktigantibiotika.no .

Har du spørsmål send en mail til:
a.b.molsater@medisin.uio.no /
marte.ingvaldsen@medisin.uio.no

 

Om RAK:
Dagensmedisin 04.12.2017: Kurs skal avdekke fastlegers feilforskrivning

Tidskriftet 13.11.2017: På god vei mot mindre antibiotikabruk

Påmelding: www.riktigantibiotika.no

Sist endret 11.01.2018 3:07