Riktigere Antibiotikabruk i Kommunene – Antibiotika.no

Riktigere Antibiotikabruk i Kommunene (RAK) er et kvalitetsforbedringsopplegg for fastleger, der målet er å oppnå en riktigst mulig bruk av antibiotika i allmennpraksis. RAK består av

  • En individuell antibiotikarapport som fastlegene selv kan hente ut via Helseaktørportalen.
  • Et 15-timers klinisk emnekurs/kvalitetspakke bestående av e-læringskurs og opplegg for tre gruppemøter. Dette kurset er under revisjon, og relanseres høsten 2024. Kurset vil ligge på SKILs kursplattform.
  • Årlige 6-timerskurs bestående av e-læringskurs og opplegg for ett gruppemøte. Årets kurs fokuserer på utfordringer ved bruk av smalspektret penicillin – penicillinallergi, bitter smak, risiko for terapisvikt – og hvordan man kan løse disse. Kurset lanseres i juni 2024, og vil ligge på SKILs kursplattform.

Antibiotikasenteret for primærmedisin (ASP) fikk i oppdrag å utvikle og gjennomføre RAK via regjeringens Handlingsplan mot antibiotikaresistens i 2016. Les mer her om den første runden av RAK. En videreføring av RAK forutsetter at alle fastleger enkelt kan hente ut sin egen antibiotikarapport. I mai 2024 er denne løsningen på plass, og vi jobber for at flertallet av fastlegene vil benytte løsningen og diskutere egen antibiotikaforskrivning i sin etterutdanningsgruppe.

Kontakt Sigurd Høye, e-post:  sigurd.hoye@medisin.uio.no