Riktigere Antibiotikabruk i Kommunene – Antibiotika.no

Riktigere Antibiotikabruk i Kommunene (RAK) er et forbedringsopplegg der målet er å redusere unødvendig antibiotikabruk i allmennpraksis.

  • Fra 2016 til 2022 ble RAK gjennomført som ettårig prosjekt fylke for fylke. Opp mot halvparten av alle fastleger meldte seg på. Dette gav en betydelig reduksjon i antibiotikabruken. Mer informasjon tilgjengelig her: RAK 2016-2022.
  • Fra 2024 er RAK opprettet som et vedvarende program der fastleger fra alle fylker kan delta.

Helt sentralt i RAK er individuelle rapporter der legen kan få rask oversikt over egen antibiotikaforskrivning. En slik rapportløsning vil være klar i løpet av første halvår 2024. Samtidig vil vi på disse sidene presentere hvordan rapporten kan brukes i kvalitetsarbeid.

RAK gjennomføres i samarbeid med SKIL og Folkehelseinstituttet.