RASK Østfold – Antibiotika.no

Østfold var først ute med RASK (Riktigere antibiotikabruk i sykehjem i kommunene). Representanter fra 37 av sykehjemmene var igjen samlet 10. mai var og diskuterte erfaringer og bruk av antibiotika et halvt år etter oppstarten i oktober. De fikk også presentert foreløpige rapporter som viser at forbruk (basert på innkjøpsdata) er redusert med om lag 25 % etter bare 6 måneder. Nicolay Harbin som leder RASK-intervensjonen sier resultatet er svært gledelig og over all forventning, men tar et lite forbehold om at tallene er foreløpige. Han understreker også at selv om en måler forbruk, er fokus at behandlingen skal bli bedre for hver enkelt pasient – ingen som trenger behandling skal nektes behandling. Nedgangen skyldes hovedsakelig mindre bruk av urinveismidler. Mye av disse har nok vært gitt mot bakterier i urinen uten at det foreligger infeksjon (ABU-Asymptomatisk bakteriuri).

Antibiotikasenteret for Primæmedisin (ASP) har ansvar for RASK som så langt er lansert i Østfold, Hedmark og Hordaland. De neste ut er Oppland (juni 2017) og Sogn og Fjordane (september 2017).

Se innslag om RASK Østfold fra NRKs nyhetsredaksjon (fra 7:56 min ut i klippet).