RASK Agder – Antibiotika.no

Onsdag. 23 oktober ble det gjennomført oppstartsmøte i Agder fylke. Det var god oppslutning blant institusjonene, hvorav 122 leger og sykepleiere fra 51 sykehjem deltok på oppstartkonferansen.

RASK er en antibiotika-intervensjon i regi av Antibiotikasenteret for primærmedisin (ASP), og baserer seg på modellene kollegabasert terapiveiledning og antibiotikastyringsprogram. Østfold fylke var pilot for intervensjonen og så langt har Hedmark, Helse Bergen, Oppland, Sogn og Fjordane, Rogaland, Troms, Finnmark, Vestfold og Nordland blitt inkludert i intervensjonen.

Prosjektet er et samarbeid mellom ASP, Nasjonalt kompetansesenter for antibiotikabruk i spesialisthelsetjenesten (KAS), Norsk forening for alders og sykehjemsmedisin, Folkehelseinstituttet (FHI) og Fylkesmannen i Agder fylkene.

Programmet for dagen inneholdt både presentasjoner og gruppediskusjoner. I gruppediskusjonene var temaene blant annet “hvordan foregår diagnostikk av infeksjoner hos oss” og “hvordan er praksis rundt behandlingsvalg i vår institusjon”. På programmet var også forebygging av infeksjoner og etiske refleksjoner rundt antibiotikabruk i sykehjem, spesielt utfordringer rundt behandlingsavklaring. NOKLUS deltok også under møtet hvor de holdt stand.

Alle deltakende sykehjem fikk utdelt en perm med undervisningsmateriale inkludert en individuell rapport over sitt antibiotikabruk fra 01. oktober 2018 til 30. september 2019. Rapporten danner grunnlag for introduksjon og bevissthet rundt eget antibiotikabruk og videre undervisning av helsepersonell på egen institusjon.

Antibiotikasenteret for Primærmedisin vil presentere resultatene for Agder fylkene i detalj ved en oppsummeringskonferanse om ca. 6 måneder der nye forbruksrapporter vil danne grunnlag for konferansen.

Les om de RASKe resultatene i Agder her:

RASKe resultater i Agder

RASKe halvårsresultater i Agder