RASK Akershus – Antibiotika.no

Velkommen til RASK – Riktigere Antibiotikabruk i Sykehjem / Kommunale helseinstitusjoner for sykehjem i tidligere Akershus fylke!

RASK er et antibiotikaprosjekt som tar sikte på å fremme rasjonell og begrenset antibiotikabruk i sykehjem. Målet er at helsepersonell på alle deltagende sykehjem skal bli bevisst på egen antibiotikaforskrivning og få økt kunnskap om antibiotikaresistens og forebygging-, diagnostikk-, og behandling av infeksjon i sykehjem.

E-LÆRINGSKURS FOR HELSEPERSONELL PÅ SYKEHJEM

Første steg i RASK er et e-læringskurs i fire deler med ca 45 min varighet av hver;

• Kurs 1: Bakterier, antibiotika og antibiotikaresistens
• Kurs 2: Forebygging av infeksjoner på sykehjem
• Kurs 3: Diagnostikk av infeksjoner på sykehjem
• Kurs 4: Behandling av infeksjoner på sykehjem

Alle disse kursmodulene pluss flere ressurser og faglig diskusjonsforum finner du i ett kurs på vår nye kursplattform. (Lenke under). For å kunne melde deg på kurset må du 1. gang registrere en ny bruker. På dette kurset må du bruke en påmeldingnøkkel. Dette er opplyst om på 1. side når du kommer til kurset. Men for Akerhus er denne: Akershus21

Til kurset  (åpnes i ny fane)

Ny bruker? Steg for steg – guide (åpnes i ny fane).

Du finner lenkene øverst til høyre på siden også.

Kurset er rettet mot både leger, sykepleiere og annet helsepersonell. Kurset skal tas av flest mulig av sykehjemmets helsepersonell, og kan med fordel tas av flere kolleger sammen som del av gruppearbeid, faglunsj eller internundervisning, da dette gir refleksjon rundt kasuistikker og felles læring. I så fall er det tilstrekkelig at én logger seg inn og at man deretter går gjennom kurset i fellesskap via visning på storskjerm.

ANTIBIOTIKARAPPORT

Som ledd i RASK produserer vi rapporter basert på hvert enkelt sykehjems innkjøp av antibiotika fra apotek. Disse rapportene hjelper deltakere å bli bevisst egen bruk av antibiotika, både når det gjelder mengde og preparatvalg. De representerer ikke noen fasit, da tallene kan påvirkes av mange faktorer.

Antibiotikarapport sendes ut til påmeldte sykehjem. Gjør denne kjent blant helsepersonell på sykehjemmet, diskuter den internt og ta den med i diskusjonen rundt kurset!

KURSPOENG

RASK teller som 6 poeng (DNLF). Kurset teller også med 6 timer i godkjenningsordningen som klinisk spesialist i sykepleie / spesialsykepleie (Norsk Sykepleieforbund).
Ønsker man tellende kurspoeng og kursbevis for gjennomføring av RASK, må man dokumentere at man har gjennomført alle fire bolker på kurset, samt delta på webinar.

Dersom kursgjennomgang organiseres som felles internundervisning hos dere, må det føres lister over ansatte (navn og yrke) som er tilstede på gjennomgangen av hvert kurs, som deretter sendes per e-post til l.d.kadir@medisin.uio.no før kursbevis kan utstedes. Tilsvarende gjelder for deltagelse på webinar. Mal for deltagelseslister finner du HER.

Dersom ansatte tar kurset individuelt gjennom sin egne personlige pålogging, gir de selv beskjed i e-post til l.d.kadir@medisin.uio.no, for å be om kursbevis i etterkant av webinaret.

HVA SÅ?

Etter gjennomført e-læringskurs og oppstartswebinar, oppfordrer vi sykehjemmene til å finne sin egen målsetning for året som kommer, tilpasset lokale forhold og egen antibiotikarapport. Eksempel på en slik målsetning kan være lavere andel «ugunstige» antibiotika, lavere totalforbruk, mindre bruk av bredspektrede og resistensdrivende midler som ciprofloksacin, bedre rutiner i diagnostikk eller lignende. Hvilke endringer må dere innføre for å nå målet? Skal dere ta i bruk sjekklister, verktøy eller veiledere lenket til i e-læringskurset?

Etter 6 og 12 måneder får dere ny antibiotikainnkjøpsstatistikk slik at en kan se hvordan det går; og etter 6 til 12 måneder blir det organisert ny konferanse eller webinar (avhengig av smittesituasjonen). Tidspunkt og form på dette vil besluttes nærmere tiden.

KONTAKT

Hvis noe fremdeles er uklart, ikke nøl med å ta kontakt med prosjektkoordinatorene:

Lavin Kadir: l.d.kadir@medisin.uio.no telefon 47750714

Ny bruker? Steg for steg guide (åpnes i ny fane)