RASK kursportal og kursbevis – Antibiotika.no

For tilgang til kvalitetspakken, e-læring og kursbevis logg inn på kursportalen. Her vil det også ligge diverse oppgaver man kan bruk i undervisning. Ønsker man ikke å logge inn i kursportalen finnes deler av kvalitetspakken i RASK også på RASK-nettsiden. Klikk deg tilbake til forsiden og inn på boksene «intervjuserie», «5RASKe» eller «skjema til bruk i klinikken». Under videoene ligger også tilknyttede refleksjonsoppgaver som kan brukes til undervisning.

Kursbeviset kan så brukes av leger for å generere kurspoeng. For å få kursbevis må man fylle ut og sende inn svarene fra refleksjonsoppgavene som er gjort i grupper.

E-læringskurs er utviklet av ASP som et tiltak i pandemien. Den kan tas hvor som helst og passer til alle helsepersonell som ønsker mer kunnskap om riktig håndtering av infeksjoner og antibiotikabehandling på sykehjem eller kommunale helseinstitusjoner.

  • For tilgang til e-læringen må man lage seg en bruker og logge inn på kursportalen. Det er også via kursportalen man kan få tilsendt automatisk kursbevis når obligatoriske aktiviteter er gjennomført. Hvilke aktiviteter som må gjennomføres for kursbevis finner man inne i kursportalen.

E-læringen består av følgende moduler:

  1. Bakterier, antibiotika og antibiotikaresistens
  2. Forebygging av infeksjoner i sykehjem
  3. Diagnostikk av infeksjon i sykehjem
  4. Behandling av infeksjoner i sykehjem

Hele e-læringskurset er på omtrent 3 timer totalt, fordelt på 4 moduler. Man trenger ikke å ta hele kurset på en gang, den kan gjerne splittes opp. Kurset kan også gjennomføres i fellesskap med andre kollega.