RASK e-læring – Antibiotika.no

ASP har utviklet et e-læringskurs som kan tas hvor som helst og passer til alle helsepersonell som ønsker mer kunnskap om riktig håndtering av infeksjoner og antibiotikabehandling på sykehjem eller kommunale helseinstitusjoner.

Kurset ligger åpent for alle som ønsker å ta det, men om man ønsker kursbevis må man lage seg en bruker og logge inn. Inne på kursportalen kan man også få kursbevis for andre aktiviteter i RASK-kvalitetspakken.

E-læringen består av følgende moduler:

«Bakterier, antibiotika og antibiotikaresistens»

«Forebygging av infeksjoner i sykehjem»

«Diagnostikk av infeksjon i sykehjem»

«Behandling av infeksjoner i sykehjem»

Hele kurset er på omtrent 3 timer totalt, fordelt på 4 moduler. Man trenger ikke å ta hele kurset på en gang, den kan gjerne splittes opp.