RASK Helse Vest – Antibiotika.no

Nasjonal nylansering av RASK er satt opp til 01.september. På lanseringen introduserer Antibiotikasenteret for primærmedisin den nye RASK kvalitetspakken. Link til nasjonal lansering finner du her: zoom

Offisiell kick-off for helse Vest er satt til 15. september, kl. 10:30-11:30. Link til webinar finner du her: zoom

I forkant av Kick-off vil alle påmeldte sykehjem motta en egen antibiotikarapport som viser totalt innkjøp av antibiotika det siste året. Rapporten skal brukes til å øke bevisstgjøring på sykehjemmet, samt å sette opp ønskede mål for endring.

Er du ikke påmeldt RASK kan melde deg på her: RASK påmeldingskjema