RASK Hordaland – Antibiotika.no

160 leger og sykepleiere fra 55 sykehjem i 20 av Hordalands kommuner deltok torsdag 20. april på oppstartsmøte for RASK (Riktigere Antibiotikabruk i Sykehjem i Kommunene). RASK er en antibiotika-intervensjon i regi av Antibiotikasenteret for primærmedisin, og baserer seg på modellene kollegabasert terapiveiledning og antibiotikastyringsprogram. Østfold fylke var pilot for intervensjonen, i februar startet arbeidet i Hedmark og med dette møtet startet arbeidet i Hordaland.

Programmet for dagen var lagt opp som en blanding mellom presentasjoner og gruppediskusjoner. I gruppediskusjonene var temaene blant annet “hvordan foregår diagnostikk av infeksjoner hos oss” og “hvordan er praksis rundt behandlingsvalg i vår institusjon”. På programmet var også etiske refleksjoner rundt antibiotikabruk i sykehjem, spesielt utfordringer rundt samtykke og behandlingsavklaring.

Bård Kittang, teamoverlege i Bergen kommune, og Hege Christin Huseklepp, sykepleiefaglig konsulent ved Løvåsen sykehjem, demonstrerte bruk av tavlemøter som et tiltak i forbedringsarbeid rundt antibiotikabruk.

I forkant av møtet hadde deltakerne fått tilsendt antibiotikaforbruksrapporter (basert på innkjøp av antibiotika) for sin institusjon. Eksempel på en slik rapport kan du se her: RASKrapport Åstveit sykehjem.

Sentrale aktører i møtet var f.v. Kjellaug Enoksen (Norsk forening for alders- og sykehjemsmedisin), Nicolay Harbin (Antibiotikasenteret for primærmedisin), Brita Skodvin (Regionalt kompetansesenter for smittevern i Helse Vest) og Per Espen Akselsen (Nasjonal kompetansetjeneste for antibiotikabruk i spesialisthelsetjenesten).

Les om de RASKe resultatene i Hordaland her:

RASKe resultater i Hordaland