RASK i tidligere Buskerud fylke – Antibiotika.no

Velkommen til RASK – Riktigere Antibiotikabruk i Sykehjem / Kommunale helseinstitusjoner, for sykehjem i tidligere Buskerud fylke. RASK er et antibiotikakvalitetsprogram som tar sikte på å fremme riktigere antibiotikabruk i sykehjem. Målet er at alle deltagende sykehjem skal bli bevisst på egen antibiotikaforskrivning.

På grunn av coronapandemien er RASK lagt om og lanseres nå i ny og digital form, og sykehjem i tidligere Buskerud fylke er først ut!

Kom i gang med RASK!

E-LÆRINGSKURS FOR HELSEPERSONELL PÅ SYKEHJEM

Første steg i RASK er et e-læringskurs i fire bolker med cirka 45 min varighet av hver:

Kurset er rettet mot både leger, sykepleiere og annet helsepersonell. Kurset kan med fordel tas av flere kolleger sammen som del av gruppearbeid, faglunsj eller internundervisning, da dette gir refleksjon rundt kasuistikker og felles læring. I såfall er det tilstrekkelig at én logger seg inn og at man deretter går gjennom kurset i fellesskap via visning på storskjerm.

ANTIBIOTIKARAPPORT

Som ledd i RASK produserer vi rapporter basert på hvert enkelt sykehjems innkjøp av antibiotika fra apotek. Disse rapportene hjelper deltakere å bli bevisst egen bruk av antibiotika, både når det gjelder mengde og preparatvalg, selv om de ikke representerer noen fasit, da tallene kan påvirkes av mange faktorer.

Ny og oppdatert antibiotikarapport sendes ut til påmeldte sykehjem snarlig (i begynnelsen av september). Gjør denne kjent blant helsepersonell på sykehjemmet, og ta den gjerne med i diskusjonen rundt kurset!

OPPSTARTSWEBINAR

Oppstartswebinar for RASK i tidligere Buskerud fylke, blir 23. september via videokonferanseverktøyet Zoom. Her vil det bli faglige innlegg om tematikken, og det vil bli anledning til diskusjon og erfaringsutveksling med representanter fra andre sykehjem i fylket. Mer informasjon, program og link til webinar følger nærmere tiden via e-post til registrerte deltakere, ta kontakt med Ruth Eig r.d.eig@medisin.uio.no dersom du er usikker på om du er oppført men ønsker informasjon.

Diskusjonspunkter til gruppediskusjon på webinaret finner du HER.

KURSPOENG 

RASK er godkjent som totalt 6 valgfrie kurspoeng (e-læringskurs 3 poeng, webinar 3 poeng) til videre og etterutdanningen i allmennmedisin (DNLF).  Kurset teller også med 6 timer i godkjenningsordningen som klinisk spesialist i sykepleie / spesialsykepleie (Norsk Sykepleieforbund). Ønsker man tellende kurspoeng og kursbevis for gjennomføring av RASK, må man dokumentere at man har gjennomført alle fire bolker på kurset, samt delta på webinar.

Dersom kursgjennomgang organiseres som felles internundervisning hos dere, må det føres lister over ansatte (navn og yrke) som er tilstede på gjennomgangen av hvert kurs, som deretter sendes per e-post til r.d.eig@medisin.uio.no før kursbevis kan utstedes. Mal for lister finner du HER.

Dersom ansatte tar kurset individuelt gjennom sin egne personlige pålogging, vil de etter hvert gjennomført kurs få mulighet til å laste ned et eget kursbevis. Dette er ikke gyldig for kurspoeng, men er en «kvittering» som beviser at du har gjennomført kurset. Last den ned og legg den ved i e-post til r.d.eig@medisin.uio.no, for å be om kursbevis i etterkant at webinaret.

HVA SÅ?

Etter gjennomført e-læringskurs og oppstartswebinar, oppfordrer vi sykehjemmene til å finne sin egen målsetning for året som kommer, tilpasset lokale forhold og egen antibiotikarapport. Eksempel på en slik målsetning kan være lavere andel «ugunstige» antibiotika, lavere totalforbruk, mindre bruk av bredspektrede og resistensdrivende midler som ciprofloksacin, bedre rutiner i diagnostikk e.l. Hvilke endringer må dere innføre for å nå målet? Skal dere ta i bruk sjekklister, verktøy eller veiledere lenket til i e-læringskurset?

Etter 6 og 12 måneder får dere ny antibiotikainnkjøpsstatistikk slik at en kan se hvordan det går; og etter 6 til 12 måneder blir det organisert ny konferanse eller webinar (avhengig av smittesituasjonen da.). Tidspunkt og form på dette vil besluttes nærmere tiden.

EVALUERING AV E-LÆRINGSKURS OG WEBINAR

Vi setter stor pris på om dere har mulighet til å svare på dette spørreskjemaet om deres erfaringer rundt e-læringskursene og webinaret:

https://nettskjema.no/a/163008

KONTAKT

Hvis noe fremdeles er uklart, ikke nøl med å ta kontakt med prosjektkoordinator
Ruth Davey Eig på epost: d.eig@medisin.uio.no eller telefon 97189984!