RASK i tidligere Buskerud fylke – Antibiotika.no

RASK Buskerud ble sparket i gang i 2020 og avrundet med et webinar, i oktober 2021.

På oppsummeringswebinaret ble det blant annet diskutert rundt koronapandemien og hvordan man kan sikre høyest mulig vaksinasjonsdekning hos helsepersonell i sykehjem som et forebyggende tiltak.