Diverse skjema og annen informasjonsmateriell – Antibiotika.no

Skjema til bruk i klinikk:

Sjekklisten for urinprøve er utviklet som et hjelpemiddel og skal bidra til riktigere urinprøvetakning og vurdering.

Skjema  skal ALLTID fylles ut ved urinprøvetaking (urinstrimmel/stiks eller urin til dyrking).

Er du usikker på når og hvordan du skal ta urinprøve? Er det noe spesielt du bør være oppmerksom på?

Her finner du viktige elementer for riktig urinprøveteknikk.

Hvordan skal du håndtere urinveisinfeksjoner hos eldre? Hva med pasienter med kateter?

Lommekortet vil veilede deg i prosessen fra mistanke til videre vurdering hos legen (behandling).

Det er vanlig at eldre mennesker har bakterier i urinen, men det er ikke alltid like lett å informere om dette.

Brosjyren er med som støtte i samtale med pasient eller pårørende når dere skal ha samtalen om bakterier i urinen om evevntuell valget om å ikke behandle med antibiotika.

Hva bør du foreta deg ved akutt sykdom hos pasienter i sykehjem?

For å gi riktig behandling, til riktig tid, til riktig pasienten, er det satt opp noen punkter som er viktig å ha med seg. Klikk på skjema for mer informasjon.

Kortversjonen omtaler de vanligste infeksjonstilstandene på sykehjem og fungerer som en veileder for behandling med antibiotika.

.

Ressursbank for sykepleiere

Ressursbank for sykepleiere er en nettside med undervisningsmateriell tilrettelagt for undervisning av sykepleiestudenter på bachelornivå, omkring rasjonell antibiotikabruk, resistensutvikling og smittevern. Nettsiden inneholder i tillegg nyttige verktøy for sykepleiere i både hjemmetjenste og sykehjem.

Folkehelseinstituttet (FHI)

Folkehelseinstituttet har egen nettside med undervisningsmateriell om alt innen smittevernstiltak, deriblant håndhygiene.

Ettersom smittevernstiltak og antibiotikastyring går hånd i hånd anbefaler vi alle å oppdatere seg på gjeldende smittevernsrutiner.

Innholdet på fhi.no kan benyttes av alle, inkludert helsepersonell. Her vil man i tillegg finne nyttige verktøy og prosedyrer for bruk i sykehjem/kommunale helseinstitusjoner.

Webinarer fra NSAS (tidligere KAS)

Antibiotikasenteret for primærmedisin har tett samarbeid med Nasjonalt senter for antibiotikabruk i sykehus (NSAS).

NSAS har utviklet en del nyttige webinarer som er aktuelle for all helsepersonell som jobber med antibiotikastyring.

Klikk deg inn på siden deres og utforsk: Webinarer i regi av KAS (Antibiotika.no).

Vi anbefaler spesielt følgende webinarer:

  • Mikrobiologi – hva må du vite?
  • Antibiotika – hva må du vite?
  • Praktisk håndtering av penicillinallergi
  • Kort er godt !?!