Informasjonsmateriell – Antibiotika.no

Ressursbank for sykepleiere

Ressursbank for sykepleiere er en nettside med undervisningsmateriell tilrettelagt for undervisning av sykepleiestudenter på bachelornivå, omkring rasjonell antibiotikabruk, resistensutvikling og smittevern. Nettsiden inneholder i tillegg nyttige verktøy for sykepleiere.

Folkehelseinstituttet (FHI)

Folkehelseinstituttet har egen nettside med undervisningsmateriell om alt innen smittevernstiltak, deriblant håndhygiene.

Ettersom smittevernstiltak og antibiotikastyring går hånd i hånd anbefaler vi alle å oppdatere seg på gjeldende smittevernsrutiner.

Innholdet på fhi.no kan benyttes av alle, inkludert helsepersonell. Her vil man i tillegg finne nyttige verktøy og prosedyrer for bruk i sykehjem/kommunale helseinstitusjoner.

Smittevern i helsetjenesten (fhi.no)

Håndhygiene: Filmer, presentasjoner, quiz og registreringsskjema (fhi.no)

Håndhygiene i helsetjenesten (fhi.no)

Webinarer fra NSAS (tidligere KAS)

Antibiotikasenteret for primærmedisin har tett samarbeid med Nasjonalt senter for antibiotikabruk i sykehus (NSAS).

NSAS har utviklet en del nyttige webinarer som er aktuelle for all helsepersonell som jobber med antibiotikastyring.

Klikk deg inn på siden deres og utforsk:

Webinarer i regi av KAS (Antibiotika.no).

Vi anbefaler spesielt følgende webinarer:

Mikrobiologi – hva må du vite?

Antibiotika – hva må du vite?

Praktisk håndtering av penicillinallergi

Kort er godt !?!