RASK Møre & Romsdal – Antibiotika.no

Onsdag. 26 november 2019 ble det gjennomført oppstartsmøte i Møre og Romsdal, der totalt 120 leger og sykepleiere fra 50 sykehjem deltok i konferansen om riktig antibiotikabruk for sykehjem i kommunen.

RASK er en antibiotika-intervensjon i regi av Antibiotikasenteret for primærmedisin (ASP), og baserer seg på modellene kollegabasert terapiveiledning og antibiotikastyringsprogram. Østfold fylke var pilot for intervensjonen og så langt har Hedmark, Helse Bergen, Oppland, Sogn og Fjordane, Rogaland, Troms, Finnmark, Vestfold, Nordland og Agder fylkene blitt inkludert i intervensjonen.

Prosjektet er et samarbeid mellom ASP, Nasjonalt kompetansesenter for antibiotikabruk i spesialisthelsetjenesten (KAS), Norsk forening for alders og sykehjemsmedisin, Folkehelseinstituttet, RKS Midt-Norge (Regionalt kompetansesenter for smittevern) og Fylkesmannen i Møre og Romsdal.

Programmet for dagen inneholdt både presentasjoner og gruppediskusjoner. I gruppediskusjonene var temaene blant annet “hvordan foregår diagnostikk av infeksjoner hos oss” og “hvordan er praksis rundt behandlingsvalg i vår institusjon”. På programmet var også forebygging av infeksjoner og etiske refleksjoner rundt antibiotikabruk i sykehjem, spesielt utfordringer rundt behandlingsavklaring. NOKLUS deltok også under møtet hvor de holdt stand.

Alle deltakende sykehjem fikk en perm med undervisningsmateriale inkludert en individuell rapport over sitt antibiotika bruk fra 01. November 2018 til 31. Oktober 2019. Rapporten danner grunnlag for introduksjon og bevissthet rundt egen antibiotikabruk og for videre undervisning av helsepersonell på egen institusjon.

Antibiotikasenteret for Primærmedisin vil presentere resultatene for institusjonen i Møre og Romsdal i detalj ved en oppsummeringskonferanse om ca. 6 måneder der nye forbruksrapporter vil danne grunnlag for konferansen.

Les om de RASKe resultatene i Møre og Romsdal her:

RASKe resultater i Møre og Romsdal