RASK Nordland – Antibiotika.no

Totalt 120 leger og sykepleiere fra 54 sykehjem i Nordland fylke deltok på oppstartskonferanse i RASK (Riktigere antibiotikabruk i sykehjem i kommunen) i Bodø, Svolvær og Mosjøen. RASK er en antibiotika-intervensjon i regi av Antibiotikasenteret for primærmedisin, som baserer seg på modellene kollegabasert terapiveiledning og antibiotikastyringsprogram. Østfold fylke var pilot for intervensjonen, og så langt har Hedmark, Helse Bergen, Oppland, Sogn og Fjordane, Rogaland, Troms og Finnmark, Helse Fonna og Vestfold blitt inkludert i intervensjonen.

Programmet for dagen var lagt opp som en blanding mellom presentasjoner og gruppediskusjoner. I gruppediskusjonene var temaene blant annet “hvordan foregår diagnostikk av infeksjoner hos oss” og “hvordan er praksis rundt behandlingsvalg i vår institusjon”. På programmet var også forebygging av infeksjoner og etiske refleksjoner rundt antibiotikabruk i sykehjem, med fokus på utfordringer rundt behandlingsavklaring.

Oppstartskonferansen i Nordland er et samarbeid mellom ASP, KORSN (Kompetansesenter i smittevern Helse-Nord) KAS (Nasjonalt kompetansesenter for antibiotikabruk i spesialisthelsetjenesten), Norsk forening for alders og sykehjemsmedisin, Folkehelseinstituttet og Fylkesmannen i Nordland.

Les om de RASKe resultatene i Nordland her:

RASKe resultater i Nordland