RASK Oppland – Antibiotika.no

RASK Oppland ble sparket i gang med oppstartsmøte i Lillehammer i juni 2017, og sykehjemmene har senere jobbet med å redusere unødvendig antibiotikabruk. På oppstartsmøtet ble det spesielt fokusert på uhensiktsmessig diagnostikk og behandling av urinveisinfeksjoner, og av rapportene fremgår det at det er først og fremst bruk av urinveisantibiotika som er redusert.

Les om de RASKe resultatene i Oppland her:

RASKe resultater i Oppland

RASKe halvårsresultater i Oppland fylke