RASK Sogn og Fjordane – Antibiotika.no

RASK Sogn og Fjordane ble sparket i gang med oppstartsmøte i september 2017, og sykehjemmene har senere jobbet med å redusere unødvendig antibiotikabruk. På oppstartsmøtet ble det spesielt fokusert på uhensiktsmessig diagnostikk og behandling av urinveisinfeksjoner, og av rapportene fremgår det at det er først og fremst bruk av urinveisantibiotika som er redusert.

Alle deltakende sykehjem har fått tilsendt en individuell rapport over antibiotikabruk i overnevnte periode sammenlignet både med samme periode i fjor og med lignende sykehjem.

Les om de RASKe resultatene i Sogn og Fjordane her:

RASKe resultater i Sogn og Fjordane

RASKe halvårsresultater i Sogn og Fjordane