RASK Telemark – Antibiotika.no

RASK Telemark ble gjennomført mellom september 2021 og november 2022. Sykehjemmene hadde et webinar midtveis i intervensjonen. I løpet av webinaret delte sykehjemmene erfaringer fra intervensjon, la planer for veien videre og fikk fagpåfyll om urinveisinfeksjoner – «Å stixe eller ikke stixe – det er spørsmålet! Om UVI-diagnostikk i sykehjem»