RASK Trøndelag – Antibiotika.no

RASK Trøndelag varte mellom 2021 og 2022. Mot slutten av RASK-året hadde fylket et oppsummeringswebinar med tema «Hvordan bedømme alvorsgrad ved infeksjon? «.