RASK Trøndelag – Antibiotika.no

Til informasjon – konferanse AVLYST;

Planlagte oppstartskonferanser for antibiotikaintervensjonen RASK – Riktigere Antibiotikabruk i Sykehjem i Kommunen, Trondheim 15/4 og Steinkjer 16/4 – 2020, avlyses. Dette gjøres i lys av det pågående utbruddet av coronavirus her til lands. Intervensjonen vil dermed utsettes på ubestemt tid.

Vi er i gang med å utrede alternative løsninger, og avventer å sette opp ny dato til situasjonen er mer avklart.

Informasjon vil sendes ut når vi har mer klart!

Antibiotikasenteret for Primærmedisin (ASP), har gjennom Regjeringens «Handlingsplan mot antibiotikaresistens» fått i oppdrag å organisere gruppebasert etterutdanning av leger og pleiepersonell i kommunale helseinstitusjoner. Med bakgrunn i dette har ASP startet intervensjonen RASK – Riktigere Antibiotikabruk for sykehjem i kommunene. Dette er en intervensjon rettet mot leger og pleiepersonell i kommunale omsorgsinstitusjoner (sykehjem, helsehus og KAD-avdelinger), med mål om å øke bevissthet og kunnskap omkring antibiotikaresistens og korrekt bruk av antibiotika. Intervensjonen baserer seg på modellene antibiotikastyringsprogram og kollegabasert terapiveiledning, hvor det legges opp til gruppebasert diskusjon og refleksjon omkring sykehjemmenes egen forskrivningspraksis.

RASK ble startet i Østfold høsten 2016, og hittil har man inkludert 14 fylker, med gode resultater. En har oppnådd opptil 40% reduksjon i totalbruk av antibiotika i inkluderte fylker!

Vi planlegger nå oppstart av RASK i Trøndelag fylke, med oppstartsmøte for institusjoner/kommuner sør i Trøndelag på Clarion Hotel Trondheim onsdag 15.04.20 og for institusjoner nord i Trøndelag på Quality Hotel Grand Steinkjer torsdag 16.04.20. Invitasjoner er sendt til sykehjem, helsehus og ØHD/KAD avdelinger i fylket.

Prosjektet er et samarbeid mellom Antibiotikasenteret for primærmedisin ASP, Nasjonalt kompetansesenter for antibiotikabruk i spesialisthelsetjenesten (KAS), Folkehelseinstituttet (FHI), Norsk forening for alders og sykehjemsmedisin (DNLF) og Fylkesmannen.

Utvidet påmeldingsfrist 28.02.2020, se link til nedlasting av påmeldingsskjema til høyre.

Ved spørsmål kontakt prosjektkoordinator Ruth Davey Eig,
epost r.d.eig@medisin.uio.no eller tlf 22844678

For mer informasjon om intervensjonen:

https://www.antibiotika.no/rask/