RASK Vestfold – Antibiotika.no

Tirsdag 12. februar ble det gjennomført oppstartsmøte i Vestfold fylke, der totalt 100 leger og sykepleiere fra 35 sykehjem deltok i oppstartkonferansen.

RASK er en antibiotika-intervensjon i regi av Antibiotikasenteret for primærmedisin (ASP), og baserer seg på modellene kollegabasert terapiveiledning og antibiotikastyringsprogram. Østfold fylke var pilot for intervensjonen og så langt har Hedmark, Helse Bergen, Oppland, Sogn og Fjordane, Rogaland, Troms og Finnmark blitt inkludert i intervensjonen.

Prosjektet er et samarbeid mellom ASP, Nasjonalt kompetansesenter for antibiotikabruk i spesialisthelsetjenesten (KAS), Norsk forening for alders og sykehjemsmedisin, Folkehelseinstituttet og Fylkesmannen i Vestfold.

Programmet for dagen inneholdt både presentasjoner og gruppediskusjoner. I gruppediskusjonene var temaene blant annet “hvordan foregår diagnostikk av infeksjoner hos oss” og “hvordan er praksis rundt behandlingsvalg i vår institusjon”. På programmet var også forebygging av infeksjoner og etiske refleksjoner rundt antibiotikabruk i sykehjem, spesielt utfordringer rundt behandlingsavklaring. NOKLUS deltok også under møtet hvor de informerte om hva de kan bidra med i kampen mot unødvendig antibiotikabruk i sykehjem.

Sykepleier Signy Holum ved Smittevernseksjonen ved Sykehuset Vestfold var gjesteforeleser under møtet hvor hun presenterte siste nytt innen infeksjonsforebyggende arbeid i sykehjem.

Les om RASKe resultater i Vestfold her:

RASKe resultater i Vestfold

RASK Vestfold halvårsresultater 

 

Presentasjon fra halvårskonferansen;

Hvorfor og hvordan ta gode mikrobiologiske prøver? Dagfinn Skaare

Se klipp fra oppstartsmøtet til RASK intervensjonen i Vestfold 12. februar:

NRK TV – Distriktsnyheter Østafjells