Video – Antibiotika.no

Intervjuserie

U-stix – en bjørnetjeneste? Antibiotikasenteret for Primærmedisin (Vimeo)

UVI – hvorfor er det så vanskelig? Antibiotikasenteret for Primærmedisin (Vimeo)

Kommer snart:

Antibiotikasmarte sykepleiere del 1 – Antibiotikastyring og sykepleierens rolle

Antibiotikasmarte sykepleiere del 2 – Antibiotikastyring i NORD KORSN)

Antibiotikasmarte sykepleiere del 3 – sykepleierens perspektiv

Antibiotikasmarte sykepleiere del 4 – legens perspektiv

5 RASKe

5 raske svar og spørsmål fra eksperter.

Antibiotikasmarte sykepleiere. Antibiotikasenteret for Primærmedisin (Vimeo)

Urinprøvesjekklisten. Antibiotikasenteret for Primærmedisin (Vimeo)

Kommer snart:

Legevaktslegen og sykehjem

Smittevern

Det skal være lett å gjøre rett. Hånddesinfeksjon i helsetjenesten. Folkehelseinstituttet (Vimeo)

Back to basics: Basale smittevernrutiner. Folkehelseinstituttet (Vimeo)

Gjør du det ofte nok? Markering av håndhygienedagen 5. mai 2020. Folkehelseinstituttet (Vimeo)

Alle mann til pumpene. En undervisningsfilm om håndhygiene til helsepersonell. Folkehelseinstituttet (Vimeo)

Antibiotikastyring

Antibiotikasmarte sykepleiere. Antibiotikasenteret for primærmedisin (YouTube)

Webinarer fra NSAS (tidligere KAS)

Antibiotikasenteret for primærmedisin har tett samarbeid med Nasjonalt senter for antibiotikabruk i sykehus (NSAS).

NSAS har utviklet en del nyttige webinarer som er aktuelle for all helsepersonell som jobber med antibiotikastyring.

Klikk deg inn på siden deres og utforsk:

Webinarer i regi av KAS (Antibiotika.no).

Vi anbefaler spesielt følgende webinarer:

Mikrobiologi – hva må du vite?

Antibiotika – hva må du vite?

Praktisk håndtering av penicillinallergi

Kort er godt !?!