Antibiotika.no

Viktig melding: Vi har flyttet kurs og brukere til ny kursportal torsdag 2.mai.

Se mer info under plakaten «Kurs og undervisning».

Riktigere Antibiotikabruk i Sykehjem/Kommunale helseinstitusjoner (RASK) er et forbedringsopplegg der målet er å redusere unødvendig antibiotikabruk på norske sykehjem.

 • Fra 2016 til 2022 ble RASK gjennomført som ettårig prosjekt, fylke for fylke. De fleste sykehjem i Norge deltok. Dette gav en betydelig reduksjon i antibiotikabruken.
 • Fra 2023 er RASK opprettet som et vedvarende program der sykehjem fra alle fylker kan delta.

Hva oppnår du i RASK?

 • Mer bevisst forhold til antibiotikabruken på egen institusjon.
 • Mer kunnskap om diagnostikk og behandling av infeksjoner.
 • På lang sikt: mindre sykelighet og død forårsaket av resistente bakterier.

Hva innebærer det å delta i RASK?

 • Sykehjemmet mottar årlig antibiotikarapport.
 • En eller flere fagdager/fagmøter/internundervisning benyttes til å gjennomgå antibiotikarapporten med refleksjonsoppgaver og annet faglig innhold (e-læringskurs, intervjuserie med refleksjonsoppgaver, korte videoer).
 • Sykehjemmet kan benytte eget RASK-materiell (sjekkliste, kortversjon av retningslinje etc.).
 • Sykehjemsleger som ønsker godkjente kurspoeng kan opprette egen bruker i kursportalen og få kurspoeng for gjennomførte aktiviteter.

Prinsippet bak RASK

 • Vi vet at det er stor variasjon mellom sykehjemmene når det gjelder mengde og type antibiotika som brukes, og at bruken kan forbedres.
 • For å oppnå forbedring er det nødvendig med:
  • Målinger: Den årlige rapporten viser hvordan antibiotikabruken har vært det siste året.
  • Mål: Med utgangspunkt i antibiotikarapporten kan dere i fellesskap sette egne forbedringsmål.
  • Tiltak: Videoene og materiellet på disse nettsidene tilbyr tiltak som kan settes inn for å nå målet. Gjennom gruppediskusjoner kan dere også finne på egne tiltak.

RASK innhold

Alle påmeldte sykehjem vil få tilsendt en årlig antibiotikarapport. Rapporten er laget på bakgrunn av innkjøpsdata fra apotek.

Vi foreslår at rapporten gjennomgås og diskuteres i fellesskap på sykehjemmet, for eksempel på ett eller flere fagmøter/fagdager. Vi har laget et nettskjema som dere kan fylle ut når dere har gjennomgått antibiotikarapporten. Institusjonene som sender inn nettskjema får tilsendt et diplom som en bekreftelse på at institusjonen bidrar aktivt til riktigere antibiotikabruk. Her er lenke til nettskjema:

https://nettskjema.no/a/refleksjonsoppgaver

Her er lenke til en nedlastbar powerpoint-presentasjon som vil være til hjelp når dere går gjennom rapporten:

RASK Gjennomgang av antibiotikarapporten (powerpoint)

Kurset kan tas hvor som helst og passer til helsepersonell som ønsker mer kunnskap om riktig håndtering av infeksjoner og antibiotikabehandling på sykehjem eller kommunale helseinstitusjoner.

Kurset er på omtrent 3 timer totalt, fordelt på 4 moduler.

For tilgang til e-læringen må det opprettes en bruker på kursportalen.

E-læringen består av følgende moduler:

 1. Bakterier, antibiotika og antibiotikaresistens
 2. Forebygging av infeksjoner i sykehjem
 3. Diagnostikk av infeksjon i sykehjem
 4. Behandling av infeksjoner i sykehjem

Hvert intervju er omtrent 15-20 minutter og dekker viktige tema på sykehjem.

Refleksjonsoppgavene er ment for stimulering til diskusjon og samarbeid på tvers av ulike yrkesgrupper i sykehjem.

Intervjuserien består av følgende tema:

 • U-stix – en bjørnetjeneste?
 • UVI – hvorfor er det så vanskelig?
 • Antibiotikasmarte sykepleiere del 1 – Antibiotikastyring og sykepleierens rolle
 • Antibiotikasmarte sykepleiere del 2 – Antibiotikastyring i NORD (KORSN)
 • Antibiotikasmarte sykepleiere del 3 – sykepleierens perspektiv
 • Antibiotikasmarte sykepleiere del 4 – legens perspektiv

I tillegg til videoundervisning har ASP satset på korte videosnutter, på maks 5 minutter. Her vil helsepersonell få 5 raske spørsmål og gi oss 5 raske og konkrete svar innen relevante temaer.

5 RASKe består av følgende tema:

 • Legevaktslegen og sykehjem
 • Urinprøvesjekklisten
 • Antibiotikasmarte sykepleiere

Et sykehjem har mange utfordringer i løpet av en dag og like mange retningslinjer og skjema å forholde seg til. Her har vi samlet alle typer sjekklister og andre skjema, deriblant retningslinjer for antibiotika, på et og samme sted.

RASK – samarbeidspartnere

RASK er utviklet og drives av Antibiotikasenteret for primærmedisin, med god hjelp fra en rekke samarbeidspartnere:

Kontakt

RASK koordinator:

Aya Alkayssi, e-post: aya.alkayssi@medisin.uio.no