Oppsummeringswebinar – diskusjonspunkter – Antibiotika.no

OPPSUMMERINGSWEBINAR TORSDAG 14.OKOTBER KL 12-14. DISKUSJONSPUNKTER:

Har totalinnkjøp av antibiotika hos dere økt eller falt? Hva tror du kan være årsaken?

Har andel gunstige antibiotika hos dere økt eller falt? Hva tror du kan være årsaken?

Covid-pandemien har vært en spesiell tid – hvilken lærdom herfra kan vi ta med videre i arbeidet med antibiotikastyring?

Hvilke tiltak ønsker dere å jobbe videre med/starte opp nå, for å fortsette arbeidet med antibiotikastyring?

FHI frykter kraftigere influensa enn vanlig denne sesongen, og eldre er særlig utsatt. Hvordan kan man sikre høyest mulig vaksinasjonsdekning hos helsepersonell i sykehjem?