Foreløpig utkast til veileder for antibiotikabruk ved KAD-enheter – Antibiotika.no