ESBL produserende bakterier ved urinveisinfeksjoner – Marianne Bollestad – Antibiotika.no

ESBL produserende bakterier ved urinveisinfeksjoner – Marianne Bollestad

Antallet ESBL produserende bakterier er økende. Perorale behandlingsalternativ er svært begrenset. Prosjektet har til hensikt å vurdere om mecillinam kan være et aktuelt behandlingsalternativ ved urinveisinfeksjoner forårsaket av ESBL produserende bakterier.

marianne-esbl-ecoli

Tittel

ESBL produserende bakterier ved urinveisinfeksjoner
Marianne Bollestad

Om prosjektet

Hvordan er utkommet ved mecillinam behandling av urinveisinfeksjon forårsaket av ESBL produserende E.coli i allmennpraksis? Behandling av en vanlig tilstand møter i vår tid nye utfordringer med økende forekomst av multiresistent bakterievekst.
Kunnskapen som foreligger på området er i stor grad basert på in vitro resistensbestemmelser av ESBL produserende bakterier. Perorale behandlingsalternativer er etterlyst, og prosjektgruppen ønsker med studien å fokusere spesielt på dette ved å se på mecillinam som et mulig peroralt behandlingsalternativ.

Studieformål:

 1. Å sammenligne det kliniske og mikrobiologiske utkommet av mecillinam-behandling av UVI forårsaket av ESBL produserende E.coli  med mecillinam-behandling av ikke-ESBL produserende E.coli UVI.
 2. Registrere epidemiologiske data som karakteriser UVI forårsaket av ESBL produserende bakterier i allmennpraksis.

Resultater

Inklusjon forventes ferdigstilt i løpet av 2016

Finansiering

NORM- Norsk overvåkningssystem for antibiotikaresistens for mikrober

Samarbeid

 • Universitetssykehuset i Nord-Norge
 • St. Olavs hospital
 • Stavanger universitetssjukehus
 • Akershus universitetssykehus
 • Sykehuset i Vestfold
 • Unilabs Telelab
 • Sykehuset Telemark HF
 • Vestre Viken HF

Involverte forskergrupper ved UiO

 • Antibiotikasenteret for primærmedisin, ASP
 • Avdeling for allmennmedisin
 • Institutt for helse og samfunn, HELSAM

Prosjektleder

Marianne Bollestad

Deltakere

 • Morten Lindbæk, ASP
 • Marianne Bollestad, ASP, SUS
 • Nils Grude, Sykehuset i Vestfold
 • Gunnar Skov Simonsen, NORM, UNN
 • Sigrid Solhaug, UNN
 • May Britt Nystad, UNN
 • Niclas Raffelsberger,UNN
 • Hans-Johnny Schjelderup Nilsen, St. Olav Hospital
 • Monica Regine Romstad, SUS
 • Andreas Emmert, Unilabs Telelab
 • Yngvar Tveten, Sykehuset i Telemark
 • Nina Handal, AHUS
 • Heidi Johanne Espvik, AHUS
 • Arne Søraas, Vestre Viken, Bærum
 • Pål Arne Jenum, Vestre Viken, Bærum
 • Synne Jenum, Vestre Viken, Bærum
 • Asgeir Johannessen, Vestre Viken, Bærum
 • Janne Møller-Stray, Vestre Viken, Drammen
 • Einar Tollaksen Weme, Vestre Viken, Drammen

Prosjektstart og slutt

April 2013- Juli 2016

Sist endret 08/06/2017 1:21