Resepter – Antibiotika.no

Her finner du informasjon om…..

Antibiotikafri resept

Antibiotikafri resepten er et verktøy legen kan bruke for å gi pasienten informasjon om hvor lenge en infeksjon normalt varer, hva som kan gjøre for egenpleie og når det eventuelt er nødvendig og oppsøke legen igjen.

Vent-og-se-resept

Vent-og-se-resept er en antibiotikaresept som leveres pasi­enten sammen med en muntlig og/eller skriftlig oppfordring, der bygger på pasient eller pårørende selv skal vurdere symptomene, og ut fra dette avgjøre om de skal begynne med medisinen eller ikke.