Restriksjon – Antibiotika.no

 

Restriktive tiltak innebærer å legge begrensninger for forskrivningen av antibiotika.

Et eksempel kan være at bredspektrede midler som karbapenemer kun utleveres fra apotek etter konferering med infeksjonsmedisiner/- farmasøyt.

Et annet restriktivt tiltak kan være å sette automatisk stoppordre i legemiddelkurve etter tre dager, for å sikre en revurdering av antibiotikabehandlingen.

Begge disse tiltakene krever god forankring og informasjon i organisasjonen.

 

Restriktive tiltak har vist seg å være effektive ved utbrudd med antibiotikaresistente mikrober, men effekten av tiltakene avtar over tid.

I en situasjon med begrenset tilgang/mangel på antibiotika kan restriktive tiltak være nyttig for å sikre at det gitte antibiotikumet kun gis til pasienter som ikke kan få alternative midler.

 

Sist oppdatert 18. august 2017