Revisjon av antibiotikabruk ved helseforetakene i Helse Nord – Antibiotika.no

Internrevisjonen i Helse Nord har, på oppdrag fra styret i Helse Nord, gjennomført revisjon av antibiotikabruken i de fire sykehusforetakene i Helse Nord. KAS og det regionale smittevernsenteret KORSN har samarbeidet med internrevisjonen om planlegging og gjennomføring av revisjonene, samt utarbeiding av revisjonsrapportene. KAS deltok i revisjonen ved Finnmarkssykehuset.

Felles oppsummeringsrapport for alle helseforetakene er tilgjengelig her: Internrevisjonsrapport 09/2017 – Antibiotikabruk i Helse Nord

Nedenfor finner du rapportene for det enkelte HF.

RevisjonsdatoHelseforetakRevisjonsrapport
11.-12.10.2017Finnmarkssykehuset HFRevisjonsrapport Finnmarkssykehuset HF
1.-2.11.2017Helgelandssykehuset HFRevisjonsrapport Helgelandssykehuset HF
8.-9.11.2017Universitetssykehuset Nord-Norge HFRevisjonsrapport Universitetssykehuset Nord-Norge HF
27.-28.11.2017Nordlandssykehuset HFRevisjonsrapport Nordlandssykehuset HF

 

Publisert 20. februar 2018