Revisjon av antibiotikastyring – Antibiotika.no

Alle norske helseforetak/private ideelle sykehus fikk i 2017 tilbud om revisjon av lokalt arbeid med antibiotikastyring. Revisjonene utføres av KAS.

Målet med revisjonene er å identifisere forbedringspunkter for styring av antibiotikabruk, og å foreslå konkrete tiltak for å avhjelpe disse slik at sykehusene blir i stand til å oppfylle myndighetskravene til struktur, prosess og resultat. Hovedfokus er på å identifisere eventuelle forbedringsområder og gi råd om videre arbeid. Det gis ikke avvik eller merknader i revisjonsrapportene.

Revisjonene gjennomføres i løpet av en arbeidsdag og inneholder oppstartsmøte, individuelle intervjuer og gruppeintervjuer av ledere, antibiotika-teamet og klinisk personell, samt et oppsummeringsmøte.

Helse Nord har, i samarbeid med KAS, gjennomført internrevisjon av antibiotikabruk ved helseforetakene i Helse Nord. Les rapportene her Revisjon av antibiotikabruk ved helseforetakene i Helse Nord

Revisjon av antibiotikastyring høst 2017 / vår 2018

REVISJONSDATOHELSEFORETAK/SYKEHUSSTATUSREVISJONSRAPPORT
05.12.2017Haraldsplass Diakonale SykehusEndelig rapport klarRevisjonsrapport Haraldsplass Diakonale Sykehus
14.12.2017Helse Bergen HFEndelig rapport klarRevisjonsrapport Helse Bergen HF
10.01.2018Sykehuset Telemark HFEndelig rapport klarRevisjonsrapport Sykehuset Telemark HF
23.01.2018Lovisenberg Diakonale SykehusEndelig rapport klarRevisjonsrapport Lovisenberg Diakonale Sykehus
07.02.2018St. Olavs Hospital HFEndelig rapport klarRevisjonsrapport St. Olavs Hospital HF
15.03.2018Akershus Universitetssykehus HFEndelig rapport klarRevisjonsrapport Akershus Universitetssykehus HF
08.05.2018Helse Stavanger HFEndelig rapport klarRevisjonsrapport Helse Stavanger HF
11.06.2018Sykehuset i Vestfold HFEndelig rapport klarRevisjonsrapport Sykehuset i Vestfold HF

Revisjon av antibiotikastyring høst 2018

REVISJONSDATOHELSEFORETAK/SYKEHUSSTATUSREVISJONSRAPPORT
22.08.2018Sørlandet Sykehus HFEndelig rapport klarRevisjonsrapport Sørlandet Sykehus HF
04.09.2018Diakonhjemmet SykehusEndelig rapport klarRevisjonsrapport Diakonhjemmet Sykehus
19.09.2018Helse Møre og Romsdal HFEndelig rapport klarRevisjonsrapport Helse Møre og Romsdal HF
19.10.2018Helse Nord-Trøndelag HFEndelig rapport klarRevisjonsrapport Helse Nord-Trøndelag HF
31.10.-1.11.2018Oslo Universitetssykehus HFEndelig rapport klarRevisjonsrapport Oslo Universitetssykehus HF
13.11.2018Helse Førde HFEndelig rapport klarRevisjonsrapport Helse Førde HF

Revisjon av antibiotikastyring 2019

REVISJONSDATOHELSEFORETAK/SYKEHUSSTATUSREVISJONSRAPPORT
09.01.2019Sykehuset Østfold HFEndelig rapport klarRevisjonsrapport Sykehuset Østfold HF
24.01.2019Helse Fonna HFEndelig rapport klarRevisjonsrapport Helse Fonna HF
14.02.2019Sykehuset Innlandet HFEndelig rapport klarRevisjonsrapport Sykehuset Innlandet HF
03.04.2019Vestre Viken HFEndelig rapport klarRevisjonsrapport Vestre Viken HF

Sist oppdatert 18. mars 2019