Revurdere – Antibiotika.no

48-72 timer etter oppstart av antibiotika kan man evaluere antibiotikabehandlingen. Da foreligger tilleggsopplysninger som laboratoriesvar, mikrobiologiske prøvesvar og røntgensvar, og man har observert den kliniske effekten av behandlingen. Den samlede evalueringen vil avgjøre hvorvidt antibiotikabehandlingen bør endres til mer smalspektrede antibiotika (de-eskalere), til mer bredspektrede antibiotika (eskalere), til perorale formuleringer eller om behandlingen kan seponeres.

Målet er å optimalisere pasientbehandlingen, det vil si at pasienten på rett indikasjon skal få rett medikament, rett dose, rett administrasjonsform (intravenøs/peroral), og rett behandlingslengde – samtidig som man tenker økologi. Eksempelvis kan mikrobiologiske prøvesvar med resistensbestemmelse målrette behandlingen, og underbygge bruken av mer smalspektrede antibiotika.

Tavlemøter kan være en nyttig måte å sikre at antibiotikabehandlingen til alle pasientene revurderes. Det kan være vanskelig å finne gode prosessmål for dette utover «andel pasienter som har fått revurdert sin antibiotikabehandling.»

Ilustrasjon: Jens K. Styve, for KORSN

 

Antibiotikateamet ved Sykehuset i Vestfold har utarbeidet en plakat i forbindelse med innføring av revurdering etter 3 dagers antibiotikabehandling:

 

Sist oppdatert 4. november 2019