Riktigere Antibiotikabruk i Sykehjem/ Kommunale helseinstitusjoner (RASK) 2.0 – Antibiotika.no

RASK 2.0 – nasjonal implementering

RASK-intervensjonen har, frem til januar 2023, vært igjennom alle Norges fylker. Siden 2016 har ASP tatt for seg 4 fylker hvert år og skapt engasjement rundt riktigere antibiotikabruk i sykehjem. Intervensjonen hadde omtrent 82% oppslutning blant alle norske sykehjem og har bestått gjennom både koronapandemien, samt fylkes- og kommunesammenslåing. På bakgrunn av dette, samt et behov for å jobbe kontinuerlig med antibiotikastyring har vi bestemt oss for å fortsette. Vi vil nå utforme RASK til et permanent kvalitetsforbedring system i sykehjem, som skal være tilgjengelig for samtlige sykehjem i landet som ønsker å delta.

Hva må jeg gjøre i RASK:

RASK kvalitetspakken er til for kontinuerlig påfyll av fag.

I løpet av et RASK-år vil vi legge føringer for ulike aktiviteter som bør gjennomføres. Hver av de ulike aktivitetene vil så gi et kursbevis for dem som ønsker det.

De ulike undervisningselementene kan gjennomføres både individuelt og i fellesskap. Vi anbefaler at sykehjemmene innfører «Antibiotikalunsj» hvor RASK-kontakten tar initiativ og velger ut aktiviteter for lunsjen. RASK-kontakten blir utnevnt ved påmelding.

ASP prøver å legge opp til totalt 12-15 kurspoeng som da gjenspeiler 12-15 timers arbeid. Hvor mye tid hvert sykehjem og hver ansatt ønsker å bruke blir opp til en selv, men jo flere aktiviteter desto flere kursbevis kan man få.

Minstekravet er 3 timer i løpet av et år. Disse 3 timene går til gjennomgang av antibiotikarapporten for sykehjemmet og arbeid med forbedrende tiltak. Disse 3 timene kan gjøres i fellesskap.

Utfyllende liste med aktiviteter og kurspoeng kommer fortløpende.

Vi har utviklet en kvalitetspakke med nyttig og brukervennlig faglig innhold i tillegg til at sykehjemmene mottar årlig rapport med oversikt over antibiotika-innkjøpsdata. Det faglig innholdet er formet etter tilbakemeldinger fra sykehjemsansatte og skal være med på å styrke og trygge avgjørelser rundt antibiotikabehandling.

Kvalitetspakken vil inneholde flere elementer:

En gang i året vil ASP sende ut antibiotikarapporter til påmeldte sykehjem. Rapporten er lagd på bakgrunn av innkjøpsdata fra apotek og skal brukes til bevisstgjøring over egen innkjøp og dermed forbruk.

Målet er at rapportene brukes aktivt i arbeidet for riktigere antibiotikabruk. Vi ønsker at sykehjemsansatte setter seg inn i rapporten, er nysgjerrige og finner noen konkrete mål de kan jobbe med i løpet av RASK-året.

Tidligere har RASK-sykehjem for eksempel hatt fokus på bruk av mer smalspektret antibiotika eller det å redusere mengden Hiprex. Noen har også benyttet muligheten til å rydde i medisinlagret og bestille inn mer smalspektret antibiotika fremfor bredspektret.

Under pandemien måtte ASP tilpasse seg begrensningene for å samle mange helsepersonell til fysiske konferanser. Dette førte til utvikling av digitale alternativer, blant dem e-læringskurs.

Etter mange god tilbakemeldinger fra RASK-deltagere har vi bestemt at e-læringskurset skal være tilgjengelig for alle.

Kurset kan tas hvor som helst og passer til alle helsepersonell som ønsker mer kunnskap om riktig håndtering av infeksjoner og antibiotikabehandling på sykehjem eller kommunale helseinstitusjoner.

Hele kurset er på omtrent 3 timer totalt, fordelt på 4 moduler. Man trenger ikke å ta hele kurset på en gang. Den kan gjerne splittes opp.

E-læringen består av følgende moduler:

«Bakterier, antibiotika og antibiotikaresistens»

«Forebygging av infeksjoner i sykehjem»

«Diagnostikk av infeksjon i sykehjem»

«Behandling av infeksjoner i sykehjem»

En serie av intervjuer med eksperter.

RASK-teamet har valgt å gå for videoundervisning for å tilpasse en ellers så travel hverdag i sykehjem. Med videoundervisning kan man enten se eller høre på video hvor som helst og når som helst det måtte passe for sykehjemsansatte.

Hver video er omtrent 15-20 minutter og dekker essensielle tema på sykehjem. ASP vil etterstrebe produksjon av nye video etter hvert som sykehjemmene melder inn interesse for uavdekkede tema.

Etter hver video vil man få en oppgave. Oppgavene er ment for stimulering til diskusjon og samarbeid på tvers av ulike yrkesgrupper i sykehjem. Man bør derfor sette av omtrent 30 minutter til gjennomføring av videoundervising.
Undervisningen kan gjennomføres individuelt, men er også godt egnet for felles gjennomgang i for eksempel lunsjen – en såkalt «Antibiotikalunsj».

Aktuelle tema som er under inspilling:

U-stix – en bjørnetjeneste?

UVI – hvorfor er det så vanskelig?

Antibiotikasmarte sykepleiere del 1 – Antibiotikastyring og sykepleierens rolle

Antibiotikasmarte sykepleiere del 2 – Antibiotikastyring i NORD KORSN)

Antibiotikasmarte sykepleiere del 3 – sykepleierens perspektiv

Antibiotikasmarte sykepleiere del 4 – legens perspektiv

Et supplement til videoundervisning.

I tillegg til videoundervisning har ASP satset på korte videosnutter, på maks 5 minutter. Her vil en ekspert få 5 raske spørsmål og gi oss 5 raske og konkrete svar.

Disse korte videosnuttene skal gi en rask oppdatering på farten.

Aktuelle tema som er under inspilling:

«ESBL»

«Legevaktslegen og sykehjem»

«Urinprøvesjekklisten»

«Myter om smittevern»

«Antibiotikasmarte sykepleiere»

Et sykehjem har mange utfordringer i løpet av en dag og like mange retningslinjer og skjema å forholde seg til. Her har vi samlet alle typer sjekklister og andre skjema, deriblant retningslinjer for antibiotika, på et og samme sted.

RASK – samarbeidspartnere

RASK 2.0 har mange gode samarbeidspartnere for å kvalitetssikre arbeidet.

Våre partnere har bidratt med alt i fra kontakt ut mot sykehjem til utarbeidelse av undervisningsmateriale.

Kontakt

RASK koordinator:

Lavin Kadir, l.d.kadir@medisin.uio.no