Smittevernvisitt – Antibiotika.no

Smittevernvisitter ble utviklet og først tatt i bruk av Smittevernsenteret ved Universitetssykehuset Nord Norge. Visittene er en systematisk måte å sette antibiotikaresistens på agendaen ved å ha fokus både på utvikling (antibiotikabruk) og spredning (smitteverntiltak) av resistente mikrober.

Det skal være enkelt å gjennomføre en smittevernvisitt. Ta gjerne utgangspunkt i skjemaet under og tilpass det til enhetenes behov. Forslagsvis kan visittene gjennomføres en gang per måned.

Aktuelle målinger kan være antall gjennomførte smittevernvisitter per år, andel pasienter med indikasjon for antibiotikabehandling, om behandling er i henhold til retningslinjen osv.

Smittevernvisitt – skjema i redigerbar versjon

 

 

Sist oppdatert 6. november 2017