Sykehjem – Antibiotika.no

Her finner du nyttig informasjon rettet mot helsepersonell i sykehjem.

Riktigere antibiotikabruk i sykehjem i kommunene (RASK)

Riktigere antibiotikabruk i sykehjem i kommunene (RASK) er et etterutdanningsopplegg for leger og annet helsepersonell i kommunale helseinstitusjoner, som omhandler antibiotikaresistens og forebygging, diagnostikk og behandling av infeksjoner i sykehjem

Urinprøve sjekkliste

Urinprøve sjekkliste er et skjema som alltid skal fylles ut ved urinprøvetaking.

Det er vanlig at eldre mennesker har bakterier i urinen. Urinprøver skal bare tas når det er sterk mistanke om infeksjon i urinveiene.

Kartleggingsverktøy ved akutt sykdom

Kartleggingsverktøy for pleiepersonell ved mistanke om akutt sykdom hos pasienter i sykehjem.

Infoskriv om asymptomatisk bakteriuri

Inforskriv om asymptomatisk bakteriuri.

Ressursbank for sykepleiere

Ressursbank for sykepleiere er en nettside med undervisningsmateriell tilrettelagt for undervisning av sykepleiestudenter på bachelornivå, omkring rasjonell antibiotikabruk, resistensutvikling og smittevern. Nettsiden inneholder i tillegg nyttige verktøy for sykepleiere.