Sykehjem – Antibiotika.no

Her finner du nyttig informasjon rettet mot helsepersonell i sykehjem.

Riktigere antibiotikabruk i sykehjem i kommunene (RASK)

Riktigere antibiotikabruk i sykehjem i kommunene (RASK) er et etterutdanningsopplegg for leger og annet helsepersonell i kommunale helseinstitusjoner, som omhandler antibiotikaresistens og forebygging, diagnostikk og behandling av infeksjoner i sykehjem

Kartleggingsverktøy ved akutt sykdom

Kartleggingsverktøy for pleiepersonell ved mistanke om akutt sykdom hos pasienter i sykehjem.

Kortversjon av retningslinjene for sykehjem

Kortversjon av retningslinjene for sykehjem. Kortversjonen omtaler de vanligste infeksjonstilstandene på sykehjem.

Fullstendig retningslinje finnes på www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/ og www.antibiotikaiallmennpraksis.no.

Håndtering av urinveisinfeksjoner (UVI) hos eldre - lommekort

Håndtering av urinveisinfeksjoner (UVI) hos eldre – lommekort (PDF).

Urinprøvetaking teknikk

Urinprøvetaking teknikk (PDF).

Urinprøve sjekkliste

Urinprøve sjekkliste er et skjema som alltid skal fylles ut ved urinprøvetaking.

Det er vanlig at eldre mennesker har bakterier i urinen. Urinprøver skal bare tas når det er sterk mistanke om infeksjon i urinveiene.

Infoskriv om asymptomatisk bakteriuri

Inforskriv om asymptomatisk bakteriuri.

Sykepleierkortet

Lommekort for antibiotikasmarte sykepleiere (PDF).

Ressursbank for sykepleiere

Ressursbank for sykepleiere er en nettside med undervisningsmateriell tilrettelagt for undervisning av sykepleiestudenter på bachelornivå, omkring rasjonell antibiotikabruk, resistensutvikling og smittevern. Nettsiden inneholder i tillegg nyttige verktøy for sykepleiere.