Sykehjem – Antibiotika.no

Her finner du nyttig informasjon rettet mot helsepersonell i sykehjem.

Riktigere antibiotikabruk i sykehjem i kommunene (RASK)

Riktigere antibiotikabruk i sykehjem i kommunene (RASK) er et etterutdanningsopplegg for leger og annet helsepersonell i kommunale helseinstitusjoner, som omhandler antibiotikaresistens og forebygging, diagnostikk og behandling av infeksjoner i sykehjem.

Kartleggingsverktøy ved akutt sykdom (PDF)

Kartleggingsverktøy for pleiepersonell ved mistanke om akutt sykdom hos pasienter i sykehjem.

Kortversjon av retningslinjene for sykehjem (PDF)

Kortversjon av retningslinjene for sykehjem. Kortversjonen omtaler de vanligste infeksjonstilstandene på sykehjem.

Fullstendig retningslinje finnes på www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/ og www.antibiotikaiallmennpraksis.no.

Håndtering av urinveisinfeksjoner (UVI) hos eldre - lommekort (PDF)

Håndtering av urinveisinfeksjoner (UVI) hos eldre – lommekort (PDF).

Lommekortet er tiltenkt sykepleiere / helsepersonell og tar for seg anbefalt diagnostikk av urinveisinfeksjoner hos eldre. Lommekortet er ment som en «huskeliste» for anbefalt diagnostisk tankegang og fremgangsmåte ved mistenkt UVI.

Urinprøvetaking teknikk (PDF)

Urinprøvetaking teknikk (PDF).

Urinprøve sjekkliste (PDF)

Urinprøve sjekkliste er et skjema som alltid skal fylles ut ved urinprøvetaking.

Det er vanlig at eldre mennesker har bakterier i urinen. Urinprøver skal bare tas når det er sterk mistanke om infeksjon i urinveiene.

Asymptomatisk bakteriuri - informasjonsbrosjyre (PDF)

Brosjyren omhandler asymptomatisk bakteriuri og hvorfor ikke alle positive urinprøver skal behandles med antibiotika. Informasjonen er tilpasset ikke-helsepersonell og kan deles ut til pasienter og pårørende hvor dette er et tema, samt til helsepersonell med ønske om info.

Antibiotikasmarte sykepleiere - lommekort (PDF)

Lommekort for antibiotikasmarte sykepleiere (PDF). Lommekortet omhandler sykepleierens rolle i arbeidet med riktigere antibiotikabruk, og hvordan de kan bidra til riktig bruk av antibiotika.

Ressursbank for sykepleiere

Ressursbank for sykepleiere er en nettside med undervisningsmateriell tilrettelagt for undervisning av sykepleiestudenter på bachelornivå, omkring rasjonell antibiotikabruk, resistensutvikling og smittevern. Nettsiden inneholder i tillegg nyttige verktøy for sykepleiere.