Sykepleierstudenter – Antibiotika.no

Her finner du nyttig informasjon rettet mot sykepleierstudenter.

Undervisningen skal bidra til å utdanne antibiotikasmarte sykepleiere. Selv om sykepleiere ikke forskriver antibiotika i Norge, er sykepleiere viktige premissleverandører i de avgjørelser som tas omkring forskrivning av antibiotika både på sykehjem, hjemmesykepleien og på sykehus. Sykepleiere er derfor en helt sentral og avgjørende yrkesgruppe, som kan være med å påvirke til riktigere antibiotikabruk.

Ressursbank for sykepleiere

Ressursbank for sykepleiere er en nettside med undervisningsmateriell tilrettelagt for undervisning av sykepleiestudenter på bachelornivå, omkring rasjonell antibiotikabruk, resistensutvikling og smittevern. Nettsiden inneholder i tillegg nyttige verktøy for sykepleiere.