Sykepleierstudenter – Antibiotika.no

Her finner du nyttig informasjon rettet mot sykepleierstudenter, for å bidra til å utdanne antibiotikasmarte sykepleiere.

Selv om sykepleiere ikke forskriver antibiotika i Norge, er sykepleiere viktige premissleverandører i de avgjørelser som tas omkring forskrivning av antibiotika både på sykehjem, hjemmesykepleien og på sykehus. Sykepleiere er derfor en helt sentral og avgjørende yrkesgruppe, som kan være med å påvirke til riktigere antibiotikabruk.

Ressursbank for sykepleiere

Ressursbank for sykepleiere er en nettside med undervisningsmateriell tilrettelagt for undervisning av sykepleiestudenter på bachelornivå, omkring rasjonell antibiotikabruk, resistensutvikling og smittevern. Nettsiden inneholder i tillegg nyttige verktøy for sykepleiere.

Introduksjon til kurs for sykepleiere – lærere og studenter

Dette er et e-læringskurs som er ment som en forberedelse og introduksjon til den årlige undervisningsdagen vi arrangerer for undervisere ved bachelor i sykepleie.

Det kan også benyttes for studenter i forkant eller eventuelt som et repetisjon i etterkant av undervisningsdag ved eget undervisningssted. Ny bruker? Sjekk denne «Steg for steg – guiden».

Antibiotikasmarte sykepleiere - lommekort

Lommekort for antibiotikasmarte sykepleiere (PDF). Lommekortet omhandler sykepleierens rolle i arbeidet med riktigere antibiotikabruk, og hvordan de kan bidra til riktig bruk av antibiotika.

Håndtering av urinveisinfeksjoner (UVI) hos eldre - lommekort

Håndtering av urinveisinfeksjoner (UVI) hos eldre – lommekort (PDF). Lommekortet er tiltenkt sykepleiere/ helsepersonell og tar for seg anbefalt diagnostikk av urinveisinfeksjoner hos eldre. Lommekortet er ment som en «huskeliste» for anbefalt diagnostisk tankegang og fremgangsmåte ved mistenkt UVI.

Asymptomatisk bakteriuri - informasjonsbrosjyre

Asymptomatisk bakteriuri – informasjonsbrosjyre (PDF). Brosjyren omhandler asymptomatisk bakteriuri og hvorfor ikke alle positive urinprøver skal behandles med antibiotika. Informasjonen er tilpasset ikke-helsepersonell og kan deles ut til pasienter og pårørende hvor dette er et tema, samt til helsepersonell med ønske om info.