Antibiotikamangel – Antibiotika.no

Nyheter og presseklipp

 • Legemiddelverket øker prisen på eldre antibiotika

  Legemiddelverket har i samarbeid med sentrale fagmiljøer vurdert tiltak for å sikre fortsatt tilgang til eldre antibiotika hvor tilgangen er […]

  Publisert 16 september, 2023
 • Begrenset tilgang til legemidler mot tuberkulose

  Det siste året har det i lange perioder vært mangel på viktige legemidler til behandling av tuberkulose. Mangel på de […]

  Publisert 27 mars, 2023
 • Kronikk om norsk antibiotikaberedskap

  Har vi tilstrekkelig tilgang til effektive antibiotika for behandling av infeksjonspasienter med multiresistente bakterier?  Møtet med ukrainske krigsofre avslørte at […]

  Publisert 29 november, 2022
 • Mulighetsstudie antibiotikaproduksjon

  Helsedirektoratet har, på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet, gjennomført en mulighetsstudie for antibiotikaproduksjon i Norge. En bredt sammensatt gruppe med […]

  Publisert 16 oktober, 2022
 • Mangel på Selexid inj

  Det er meldt om mangel på Selexid (mecillinam) injeksjon. Ny levering til Norge forventes ikke før i 2022.   Bakgrunnen for […]

  Publisert 25 mars, 2021
 • Tilbakekalling av Zerbaxa grunnet bakterieforurensning

  Syv batcher av Zerbaxa (ceftolozan/tazobaktam) har ikke bestått sterilitetstester hos produsenten, og produsenten tilbakekaller derfor produktet fra markedet. Legemiddelverket anbefaler […]

  Publisert 11 januar, 2021
 • Lovende nyheter om produksjon av penicillin i Europa

  Legemiddelmangel er en global utfordring, og de siste årene er det meldt et betydelig økende antall mangelsituasjoner i Norge. Råvarene […]

  Publisert 11 august, 2020
 • Rasjonering av azitromycin

  Det er meldt om mangel på virkestoffet azitromycin i Norge som følge av korona-situasjonen. Legemiddelverket innfører derfor rasjonering av azitromycin […]

  Publisert 31 mars, 2020
 • Salgsstopp Cefotaxim «MIP» – aktuelle tiltak

  Salg av Cefotaxim «MIP» fra grossist er stoppet fra 19.11.19 på bakgrunn av avvik funnet under inspeksjon av en råvareleverandør […]

  Publisert 20 november, 2019
 • Antibiotikamangel – nå igjen?

  Cefalotin, piperacillin/tazobaktam og meropenem er eksempler på antibiotika det har vært vanskelig å skaffe de siste årene. Legemiddelmangel er en […]

  Publisert 20 august, 2019