Antibiotikastyring – Antibiotika.no

Nyheter og presseklipp

 • Fersk artikkel fra KAS og KORSN

  KAS og KORSN har beskrevet gjennomføringen av revisjonen med tilbakemeldinger, bruk av ressurser og hovedfunn i en artikkel publisert i […]

  Publisert 19 mai, 2021
 • Trenger du verktøy til arbeidet?

  Antibiotikateamet ved Oslo universitetssykehus har samlet flere dokumenter om antibiotikastyring, fritt nedlastbare for alle andre. De fleste dokumentene er redigerbare, […]

  Publisert 20 april, 2021
 • Systematisk revurdering av antibiotika v/Infeksjonsavd UNN

  Infeksjonsposten ved Universitetssykehuset Nord-Norge har siden februar 2020 gjennomført systematisk revurdering av antibiotika. Hvordan klarte de å gjennomføre et slikt […]

  Publisert 11 januar, 2021
 • Antibiotikastyring ved hjelp av prokalsitonin

  Konsentrasjonen av proteinet prokalsitonin (PCT) øker kraftig ved sepsis, moderat ved bakteriell pneumoni og mindre ved en del andre typer […]

  Publisert 13 august, 2020