Antibiotikastyring – Antibiotika.no

Nyheter og presseklipp

 • E-læringskurs om antibiotikastyring

  Det amerikanske smittevernsenteret, CDC, har utviklet et e-læringskurs som er tilgjengelig på nettsidene deres Kurset har 13 moduler med varighet […]

  Publisert 14 juli, 2022
 • Antibiotika – fra kutt til kvalitet

  11.-12. mai var 70 sykepleiere, leger og farmasøyter fra norske sykehus på kurs på Solstrand. Årets tema var “Antibiotika i […]

  Publisert 30 mai, 2022
 • Ny artikkel om implementering og antibiotikastyring

  Hvordan bruke kunnskapen om implementering i praktisk arbeid og forskning på antibiotikastyring? En amerikansk/kanadisk gruppe svarer dette ut i en […]

  Publisert 20 desember, 2021
 • Tigjengelige australske webinarer fra Antibiotikauken

  I anledning den globale antibiotikauken arrangerte det australske National Centre for Antimicrobial Stewardship tre webinarer. Opptak av webinarene er tilgjengelige […]

  Publisert 25 november, 2021
 • Fersk artikkel fra KAS og KORSN

  KAS og KORSN har beskrevet gjennomføringen av revisjonen med tilbakemeldinger, bruk av ressurser og hovedfunn i en artikkel publisert i […]

  Publisert 19 mai, 2021
 • Trenger du verktøy til arbeidet?

  Antibiotikateamet ved Oslo universitetssykehus har samlet flere dokumenter om antibiotikastyring, fritt nedlastbare for alle andre. De fleste dokumentene er redigerbare, […]

  Publisert 20 april, 2021
 • Systematisk revurdering av antibiotika v/Infeksjonsavd UNN

  Infeksjonsposten ved Universitetssykehuset Nord-Norge har siden februar 2020 gjennomført systematisk revurdering av antibiotika. Hvordan klarte de å gjennomføre et slikt […]

  Publisert 11 januar, 2021
 • Antibiotikastyring ved hjelp av prokalsitonin

  Konsentrasjonen av proteinet prokalsitonin (PCT) øker kraftig ved sepsis, moderat ved bakteriell pneumoni og mindre ved en del andre typer […]

  Publisert 13 august, 2020