Mikrobiologi – Antibiotika.no

Nyheter og presseklipp

 • Markant økning av flere antibiotikaresistente bakterier i Norge i 2022

  En ny rapport fra Nasjonal kompetansetjeneste for påvisning av antibiotikaresistens (K-res) viser økning av Vankomycin – og Linezolidresistente enterokokker (VRE […]

  Publisert 2 august, 2023
 • Strategirapport for mikrobiologisk diagnostikk

  I februar kom den 34. strategirapporten der beste kunnskap og praksis for diagnostikk av ortopediske infeksjoner i Norge presenteres. Rapporten […]

  Publisert 15 mars, 2023
 • Webinar: Mikrobiologi – hva må du vite?

  Tirsdag 21. februar arrangerer KAS webinar der grunnleggende kunnskap om mikrobiologi er tema. Presentasjonen blir holdt av Kristoffer Endresen, mikrobiolog […]

  Publisert 19 januar, 2023
 • NORM-rapporten 2021 er her

  Forekomsten av antibiotikaresistente bakterier var fortsatt lav, antibiotikabruken til mennesker gikk ned med 33% sammenlignet med 2012, mens bruken av […]

  Publisert 8 september, 2022
 • Dødelighet av antibiotikaresistens – en oppdatert analyse

  Antbiotikaresistente bakterier forårsaket mer enn 1.2 millioner dødsfall  i verden i 2019. En stor internasjonal forskergruppe har gjort en omfattende […]

  Publisert 2 februar, 2022
 • K-res 20 år!

  Nasjonal kompetansetjeneste for påvisning av antibiotikaresistens (K-res) i Tromsø jubilerer og er intervjuet i Tidsskriftet Bioingeniøren Oppgaven til  K-res er […]

  Publisert 8 desember, 2021
 • Hva betyr det at en bakterie er «I» for antibiotika?

  Definisjonene for kategorisering av bakteriers følsomhet for antibiotika ble endret i 2019. Hva betyr det for valg av antibiotika og […]

  Publisert 15 februar, 2021
 • Karbapenemresistens øker i Norge

  Forekomsten av karbapenemaseproduserende Gram-negative bakterier øker gradvis i Norge. Det viser en rapport fra K-res (Nasjonal kompetansetjeneste for påvisning av […]

  Publisert 20 mai, 2020
 • Økende resistens hos E coli

  Det rapporteres om økende antall av tarmbakterien E coli med resistens for karbapenemer i Europa. Det europeiske smittevernsenteret, ECDC, har […]

  Publisert 6 mars, 2020
 • Kan uheldig overforbruk av mikrobiologisk testing reduseres?

  I en fersk kronikk i Annals of Internal Medicine reflekterer en gruppe amerikanske forskere over farene ved overforbruk av  mikrobiologisk […]

  Publisert 15 oktober, 2019