Tannhelsetjenesten – Antibiotika.no

På denne siden vil det komme relevant informasjon rettet mot deg som jobber i tannhelsetjenesten omkring antibiotikabruk, antibiotikaresistens, forebygging, diagnostikk og behandling av infeksjoner.