Tids- og aktivitetsplan – Antibiotika.no

En tidsplan er et nyttig hjelpemiddel for å planlegge, få oversikt og å holde fokus på A teamets overordnede mål. Det er mange måter å utforme tidsplanen på.

Under viser vi to eksempler:

Årshjulet

  • Kan gjelde for et enkelt år, evt. 4 år (2020)
  • Gir raskt god oversikt

 

Fremdriftsplan

  • Er mer detaljert og tydeliggjør ansvar, definerer klare tidsrammer, dokumenterer fremdrift
  • Tidsperioder defineres etter behov

 

Sist oppdatert 27. juli 2017