Informasjonsmateriell – Antibiotika.no

Her finner du nyttig informasjonsmateriell du kan benytte i din praksis.

Antibiotikadagen 2023

Den europeiske antibiotikadagen markeres 18. november hvert år, og den globale antibiotika-uken i regi av World Health Organization varer fra 18. – 24. november. ASP har laget en samleside med våre arrangementer i antibiotika-uken.

Antibiotikafri resept - luftveisinfeksjoner

Antibiotikafri resept for luftveisinfeksjoner er et verktøy legen kan bruke til å gi pasienten informasjon om hvor lenge en infeksjon normalt varer, hva som kan gjøres for egenpleie og når det eventuelt er nødvendig og oppsøke legen igjen.

Antibiotikafri resept - blærekatarr

Antibiotikafri resept for blærekatarr er et verktøy legen kan bruke til å gi pasienten informasjon om hvor lenge blærekatarr normalt varer, hva som kan gjøres for egenpleie og når det eventuelt er nødvendig å oppsøke legen igjen.

Vent-og-se-resept

Vent-og-se-resept er en antibiotikaresept som leveres pasi­enten sammen med en muntlig og/eller skriftlig oppfordring, der bygger på pasient eller pårørende selv skal vurdere symptomene, og ut fra dette avgjøre om de skal begynne med medisinen eller ikke.

Håndtering av urinveisinfeksjoner (UVI) hos eldre - lommekort (PDF)

Lommekortet er tiltenkt sykepleiere/ helsepersonell og tar for seg anbefalt diagnostikk av urinveisinfeksjoner hos eldre. Lommekortet er ment som en «huskeliste» for anbefalt diagnostisk tankegang og fremgangsmåte ved mistenkt UVI.

Asymptomatisk bakteriuri - informasjonsbrosjyre (PDF)

Brosjyren omhandler asymptomatisk bakteriuri og hvorfor ikke alle positive urinprøver skal behandles med antibiotika. Informasjonen er tilpasset ikke-helsepersonell og kan deles ut til pasienter og pårørende hvor dette er et tema, samt til helsepersonell med ønske om info.

Antibiotikasmarte sykepleiere - lommekort (PDF)

Lommekortet omhandler sykepleierens rolle i arbeidet med riktigere antibiotikabruk, og hvordan de kan bidra til riktig bruk av antibiotika.