Informasjonsmateriell – Antibiotika.no

Her finner du nyttig informasjonsmateriell du kan benytte i din praksis.

Antibiotikafri resept

Antibiotikafri resept er et verktøy legen kan bruke til å gi pasienten informasjon om hvor lenge en infeksjon normalt varer, hva som kan gjøre for egenpleie og når det eventuelt er nødvendig og oppsøke legen igjen.

Vent-og-se-resept

Vent-og-se-resept er en antibiotikaresept som leveres pasi­enten sammen med en muntlig og/eller skriftlig oppfordring, der bygger på pasient eller pårørende selv skal vurdere symptomene, og ut fra dette avgjøre om de skal begynne med medisinen eller ikke.

Håndtering av urinveisinfeksjoner (UVI) hos eldre - lommekort

Lommekortet er tiltenkt sykepleiere/ helsepersonell og tar for seg anbefalt diagnostikk av urinveisinfeksjoner hos eldre. Lommekortet er ment som en «huskeliste» for anbefalt diagnostisk tankegang og fremgangsmåte ved mistenkt UVI.

Asymptomatisk bakteriuri - informasjonsbrosjyre

Brosjyren omhandler asymptomatisk bakteriuri og hvorfor ikke alle positive urinprøver skal behandles med antibiotika. Informasjonen er tilpasset ikke-helsepersonell og kan deles ut til pasienter og pårørende hvor dette er et tema, samt til helsepersonell med ønske om info.

Antibiotikasmarte sykepleiere - lommekort

Lommekortet omhandler sykepleierens rolle i arbeidet med riktigere antibiotikabruk, og hvordan de kan bidra til riktig bruk av antibiotika.