Undervisning av norske medisinstudenter i utlandet – Antibiotika.no

Det utdannes årlig nesten like mange norske leger i utlandet som i Norge.
Flesteparten av disse utdannes i Øst-Europa.

Selv om mye av pensum ved de ulike lærerstedene i Europa er likt det norske, skiller antibiotikabruken og resistensbildet i de ulike landene seg betydelig fra Norge. Fokuset på problemer knyttet til dette er også svært varierende.
Majoriteten av disse studentene skal arbeide i Norge etter endt studier, og det er derfor viktig at de er godt kjent med norske forhold og retningslinjer. På den måten forhindrer vi unødvendig antibiotikabruk og ivaretar det gunstige resistenssituasjonen vi har i Norge.

Antibiotikasenteret for primærmedisin har derfor i samarbeid med NMFU, ANSA og Nasjonal kompetansetjeneste for antibiotiabruk i spesialisthelsetjenesten (KAS) tatt initiativ til et eget undervisningsopplegg for norske medisinstudenter i utlandet. Her undervises det generelt om antibiotika, resistenstvikling og om de norske retningslinjene.

Kurset avsluttes med en elektronisk eksamen som tas her inne på nettsiden vår og som genererer et kursbevis.

Vi ønsker å utvide undervisningen til også å dekke tannlegestudenter i utlandet.

Norske medisinstudenter i Krakow
Norske medisinstudenter i Krakow